Dyktige skattespesialister med et bredt interessefelt

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Juridisk stab i divisjon Innsats har økende arbeidsmengde og er på jakt etter flere
engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi søker etter deg som er skattejurist eller skattespesialist med
en særlig interesse for å finne gode løsninger på juridiske utfordringer og med
en særlig interesse for sammenhengen mellom juss og systemutvikling. Vi ønsker samtidig
å styrke vår fagkompetanse og ser etter deg som har særskilt interesse og bred
kompetanse innenfor ett eller flere av områdene internasjonal skatterett,
regnskapsjuss, skatteforvaltning, informasjonsdeling og personvern. 

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå
 • aktive og engasjerte faglige ledere og gode karrieremuligheter
 • tverrfaglig teamarbeid
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.                 

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra
kr 750 000 -  kr 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Annen særlig relevant kompetanse eller erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Meget god fagkompetanse
 • Det er nødvendig med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet, gjerne fra skatteetaten

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God rolleforståelse
 • Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Gode samarbeidsevner og motivert til å veilede andre
 • Er strukturert og jobber selvstendig
 • Utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde
 • Høy arbeidskapasitet og leveranseevne

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 12.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Monica Sivertsen

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler