Effektiv og digital veileder

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2400 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Trives du med å hjelpe andre og har høy digital kompetanse, kan du være den vi ønsker med på laget!  

Skatteetaten har fått oppdrag fra Helsedirektoratet om å tildele d-nummer opp mot utenlandske arbeidstakere som viser ID på grensestasjonene. Formålet er å bidra med bedre smittesporing for helsesektoren.

Vi søker deg som liker arbeid som krever stor nøyaktighet eller å veilede, og har et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje. Arbeidet kan være organisert som helkontinuerlig skiftordning. Den som ansettes må ha mulighet til å arbeide dag, kveld og natt inklusiv helgearbeid - også på hjemmekontor. Engasjementet vil vare frem til 31.08.2021, med mulighet for forlengelse. 

Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidlig
avklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,
chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar for
ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Alle intervjuer gjennomføres i utgangspunktet digitalt.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • betalt overtid
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 - kr 500 000 avhengig av kvalifikasjoner. I tillegg utbetales godtgjørelse for skiftarbeid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske
søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha høyere utdanning innenfor fagområdene service, økonomi, juss, regnskap, skatt eller avgift. Studenter på disse fagområdene kan også søke. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du bør ha veiledningserfaring, og/eller erfaring innen skatt eller folkeregister.
 • Du må kommunisere meget godt både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du evner å levere raskt med god kvalitet.
 • Du har god formidlingsevne og ser viktigheten av tydelig kommunikasjon internt og eksternt.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Bjarte Jørgensen
Tlf: 473 34 117

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler