Eiendomsrådgiver til avdeling for fellestjenester

Tolletaten er lokalisert over hele landet, i byer og langs grensen, noe som gjør eiendomsforvaltningen til en spennende og utfordrende jobb. Tolletaten er en kontrolletat i stor utvikling. Det er nylig ferdigstilt en omfattende omorganiseringsprosess som vil resultere i endringer i eiendomsporteføljen. Det er et stort antall leiekontrakter som er i ferd med å gå ut på dato, pågående byggeprosjekter og prosjekter i oppstartsfasen.

Som rådgiver innen eiendomsforvaltning vil du bli en del av teamet på eiendom. Du vil få muligheten til å delta i ulike eiendomsprosjekter, samt arbeide tett med eksterne utleiepartnere. Du vil besøke flere tollsteder og lokasjoner, og du vil få mulighet til nettverksbygging både internt og eksternt.

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid på tvers i organisasjonen og det vil være store muligheter for påvirkning og faglig utvikling i en spennende, nyopprettet stilling. Stillingens arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg i eiendomsporteføljen, samt sentral oppfølging av Tolletatens kulturhistoriske eiendommer.

Fagansvaret for eiendomsforvaltning er organisert i administrasjonsdivisjon under fellestjenesteavdelingen i Tolletaten.

Sentrale arbeidsområder:

 • daglig ansvar for forvaltning drift og vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner
 • oppdatere og vedlikeholde ulike FDV plattformer med dokumentasjon
 • delta og gjennomføre tilstandsanalyser og behovskartlegging
 • oppfølging av Tolletatens kulturhistoriske eiendommer
 • utarbeidelse av vedlikehold-, utvikling- og investeringsplaner for eiendomsporteføljen
 • bidra i innkjøpsprosesser
 • rådgivning, bistand og støtte internt i forbindelse med faglige vurderinger og prosjektgjennomføring

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen eiendoms/ingeniørfag, gjerne i kombinasjon med fagbrev og/ eller fagskole. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for høyere utdanning
 • minimum to års erfaring med tilsvarende type arbeidsoppgaver
 • meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • fordel med prosjekterfaring innenfor bygg- og anleggsvirksomhet
 • fordel med kunnskap og erfaring innen bygningsvern
 • fordel med bekjentskap til eiendomsforvaltningsprogram

Dine egenskaper:

 • faglig orientert og interessert
 • selvstendig, initiativrik og med stor arbeidskapasitet
 • strukturert og analytisk
 • god helhetsforståelse
 • meget gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver, kr 500 000 – 650 000. 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted sentralt i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Semming Bråthen på tlf 90599154 eller Bjørn Harald Kristiansen på tlf 47277591 For mer informasjon om å jobbe hos oss, se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 08.03.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Semming Bråthen, underdirektør
sebr@toll.no
Tlf: 90599154

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler