Ekstrahjelp / tilkallingsvikarer - seksjon publikumsdialog og rådgivning

Til seksjon publikumsdialog og rådgivning ved Kreftforeningens hovedkontor i Oslo søker vi flere ekstrahjelp/tilkallingsvikarer.

Seksjon publikumsdialog og rådgivning har ansvar for alle innkommende henvendelser til Kreftforeningen gjennom telefon, chat, epost og sosiale medier. Vi har behov for flere tilkallingsvikarer som kan gi gode råd til personer som ønsker råd knyttet til egen eller pårørendes kreftsykdom. 

Vi ønsker å knytte til oss personer som etter nødvendig opplæring vil inngå i en pool av tilkallingsvikarer, som vil bli kontaktet ved behov. Arbeidet kan fint kombineres for eksempel med annen deltidsstilling.

Oppgaver:

 • Besvare henvendelser pr telefon, epost, chat og sosiale medier. Primært knyttet til spørsmål om kreft, men også bistand ved behov for andre type henvendelser som ligger til seksjonens ansvarsområde.

Kompetanse:

 • Erfaring med å håndtere mennesker i sorg og krise pr telefon eller direkte, alle aldersgrupper.
 • God og oppdatert kjennskap til kreftfeltet.
 • Formell helse-/ sosialfaglig kompetanse (eksempelvis (kreft)sykepleier, sosionom – øvrige profesjoner kan også være aktuelle).
 • Systemkompetanse/veiledningskompetanse – god kunnskap om helsesystemet og tilgjengelige tjenester for befolkningen samt hvordan man gir veiledning.
 • God IKT-kompetanse.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

Egenskaper:

 • Ønske og evne til å representere Kreftforeningen utad på en måte som sikrer og styrker vårt omdømme.
 • Robusthet/evne til å håndtere mennesker som er berørt av kreft.
 • Evne og vilje til å holde seg oppdatert på relevante faglige områder.
 • Like og evne å innhente og omsette informasjon fra andre eksternt og internt i arbeidet med å veilede de som tar kontakt med Kreftforeningen.

Personlig egnethet vektlegges.

Kreftforeningen har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er snus- og røykfri i arbeidstiden.

Spørsmål kan rettes til seksjonssjef Tryggve Eng Kielland, tlf. 476 38 779 eller sentralbord 21 49 49 21.

I tråd med personopplysningsloven ber vi om at alle søknader registreres via vårt rekrutteringssystem samt at det ikke deles sensitive personopplysninger i søknaden. Søknader pr. post eller e-post vil ikke bli vurdert eller besvart.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, med 116 000 medlemmer, 27 000 frivillige og 190 medarbeidere. Vårt formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Inntektene våre får vi fra testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Vi har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer.

Søknadsfrist: 03.02.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kreftforeningen

Kontaktperson:
Tryggve Eng Kielland, seksjonssjef
Tlf: 476 38 779 eller sentralbord 21 49 49 21

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler