En fast stilling og ett vikariat som geodataingeniør

Avdeling for geodata søker etter medarbeidere som har erfaring med registrering i matrikkelen

Avdeling for geodata forvalter stedfestede data og legge til rette for effektivt bruk av disse. Vi gjennomfører oppgaver både overfor eksterne kunder og interne brukere, og har ansvaret for forvaltning, tilrettelegging og formidling av kart og geodata, som er viktige komponenter innenfor samtlige av Plan- og bygningsetatens virksomhetsområder.

 Matrikkelenheten har ansvar for å registrere alle vedtaksbaserte opplysninger om adresse, bygg og eiendom for Oslo kommune i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen. Vi utfører saksbehandling i forbindelse med tildeling av adresser, saksbehandler krav om retting av matrikkelopplysninger og behandler forespørsler om innholdet i matrikkelen. Matrikkelenheten har også ansvaret for saksbehandling av sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering. Vi veileder internt og eksternt, og betjener en svartjeneste for å opplyse om bolignummer.  Vi forbedrer kvalitet på dataene med tanke på digitalisering av offentlige tjenester.


Som geodataingeniør i matrikkelenheten vil en viktig oppgave være å registrere bygningsopplysninger i matrikkelen på nye og gamle bygg. Du vil få både registrerings- og saksbehandlingsoppgaver. Du vil samarbeide med engasjerte kolleger innenfor et spesialisert fagområde.

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Vennligst oppgi i søknaden om annen stilling kan være av interesse.

Vikariatet ønskes besatt snarest og til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.

Vi tilbyr

 • et spesialisert fagområde i stor utvikling
 • et godt og innholdsrikt nyansattprogram
 • trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • fleksitidsordning og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
 • For fast stilling: Lønn etter lønnstrinn 30-34, som tilsvarer en årslønn fra kr 462 700 til kr 492 200 pr. år
 • For vikariatet: Lønn etter lønnstrinn 34-48 som tilsvarer en årslønn fra kr 492 200 til kr 527 300 pr. år
 • Innplassering av lønn er avhengig av tidligere arbeidserfaring            

Kvalifikasjoner

 

For begge stillingene: 

 • Du har utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder
 • Du har erfaring med matrikkelføring av bygning og adresse
 • Du har erfaring med saksbehandling etter matrikkelloven
 • Du bør ha erfaring med GisLine programvare
 • Du har generelt god IKT-kompetanse
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

I tillegg for vikariatet:

 • Du har erfaring fra kvalitetsforbedring av matrikkelen
 • Du har god innsikt i matrikkelloven og føringsinstruks for matrikkelen  

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du er grundig og nøyaktig
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og utfordringer

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for geodata
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler