Engasjement som rådgiver/seniorrådgiver - digital forvaltning og utviklingIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 216 ansatte fordelt på i kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2020 ca. 279 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 11 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

IMDi har ansvar for å forvalte Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Formålet med NIR er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene under introduksjonsloven og NIR er et sentralt verktøy for kommunene i deres oppfølging av introduksjonsloven. Data fra NIR blir brukt til rapportering, statistikk og forskning på integreringsfeltet.

Det pågår nå et større utviklingsarbeid for å tilpasse NIR til ny integreringslov. IMDi har derfor behov for å styrke forvaltningen av NIR og lyser i den forbindelse ut et engasjement som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsseksjonen i 12 måneder for deg som har kunnskap om og interesse for digital forvaltning og utvikling. Arbeidet vil primært bestå i bidra i forvaltningen av dagens NIR, men det kan også bli aktuelt å delta i arbeidet med å tilpasse NIR til ny integreringslov.

Seksjonen har et godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med bredt sammensatt faglig bakgrunn og høy kompetanse. Stillingen vil inngå i et team som består av to personer, som samarbeider tett med øvrige team/fagpersoner i seksjonen.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver stillingskode 1434 (kr. 428200-627700) / seniorrådgiver stillingskode 1364 (kr. 532200-640200). For spesielt kvalifiserte søkere vil høyere lønn kunne vurderes. 
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • IMDi har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelig eller ikt-faglig bakgrunn
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • God kjennskap til ordningene under introduksjonsloven og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), herunder erfaring med registrering og bruk av rapporter/statistikk fra NIR 

I tillegg er det en fordel om du har:  

 • Erfaring med digitaliseringsarbeid og forvaltning av digitale systemer
 • God forståelse for statistikk og bruk av registerdata
 • Erfaring fra integreringsfeltet i sin helhet
 • God kompetanse på Excel

Personlige egenskaper

 • God systemforståelse
 • Systematisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • Selvstendig og løsningsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Kvalifisering - og arbeidslivsseksjonen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Anders Fyhn
Tlf: 41930165

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler