Engasjert og dyktig jurist til samfunnsaktuell innsatsgruppe på LillestrømI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.


Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 til kr 800 000
avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • fordel med god erfaring innen arbeid med skatterettslige problemstillinger
 • fordel med relevant erfaring fra privat næringsliv   
 • fordel med kunnskap og/eller arbeidserfaring innen et eller flere av områdene: Regnskap, kommunikasjon, utviklings- og forbedringsarbeid
 • god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • stort pågangsmot og gjennomføringsevne
 • utadvendt, initiativrik og engasjert
 • strukturert og fleksibel            

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Pål Søgård
Tlf: 945 37 380

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler