Enhetsleder - Enhet sør

Vil du være med å gi Oslo vekst med kvalitet?

Klimavennlig byutvikling med økt boligbygging
 
Oslo er i en spennende utviklingsfase med vekst, transformasjon og fortetting. Et betydelig antall boliger planlegges og bygges, og mange store infrastrukturprosjekter gjennomføres. Avdeling for områdeutvikling består av 6 enheter som har ansvar for hvert sitt geografiske område av Oslo. Vi arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig.
 
Avdeling for områdeutvikling saksbehandler utbyggingsprosjekter i detaljreguleringsplaner for private og offentlige forslagstillere. Du vil lede et tverrfaglig miljø med saksbehandling og utviklingsoppgaver i skjæringspunktet mellom offentlig styring og privat initiert byutvikling. Din kontaktflate og dialog med andre etater, kommunale virksomheter, utbyggere og deres konsulenter vil være stor.
 
Enhet Sør har sine hovedoppgaver i området fra Bryn i nord til kommunegrensen i sør. Enhetens oppgaver løses i spennet mellom innpassing av utbyggingsprosjekter i etablerte småskala- boligområder og store transformasjonsprosjekter som innebærer etablering av nye bymessige områder. Enhetsleder rapporterer til avdelingsdirektør Områdeutvikling og er en del av avdelingens ledergruppe.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi tilbyr

 • Norges største fagmiljø innenfor byplanlegging/-utvikling med spennende, faglig interessante og utviklende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterke kolleger.
 • En arbeidsplass i lyse lokaler i åpent kontorlandskap i Oslo sentrum, nær Oslo S.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønnstrinn 61-67 som tilsvarer fra 816 000 til kr 917 300  pr. år.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra plan- og byggesaksbehandling i tillegg til relevant ledererfaring tillegges stor vekt.
 • Høyere utdanning, fortrinnsvis arkitekt/byplanlegger, men også sivilingeniør eller samfunnsgeograf /-viter med urbanismekompetanse er ønsket.
 • Serviceinnstilling, gjennomføringsevne, evne til samarbeid og evne til nytenkning og utvikling vil bli vektlagt.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker.

Personlige egenskaper

 • Egnethet og gode lederegenskaper med vekt på å oppnå resultater gjennom å motivere medarbeidere.
 • Gode kommunikasjonsevner, dialog- og formidlingsorientert og med høy serviceinnstilling.
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert, og en som kan engasjere og mobilisere andre.
 • Strukturert, gjennomføringssterk og med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser.
 • Nysgjerrig, lojal, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler