Enhetsleder kvalitet

Kvalitetsenheten skal være pådriver for at etatens prosesser, rutiner og systemer er nyttige og effektive, og støtte opp under etatens arbeid med kontinuerlig forbedring og læring. Medarbeidere har tverrfaglig kompetanse og samhandler på tvers i hele organisasjonen.

Vi tilbyr

et spennende og tverrfaglig miljø for utvikling av nye arbeidsformer i byutviklingssektoren
fleksitid og 7,5 timers arbeidsdag
gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
trening i arbeidstiden
en arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Oslo
lønnstrinn 54-61, som tilsvarer fra kr 677 500 til 781 400 pr. år

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning fra universitet eller høyskole med relevant fagkrets
dokumentert erfaring med kvalitetsstyring og prosessforbedring
faglig tyngde og stor gjennomslagskraft
ledererfaring
du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
god kjennskap til offentlig forvaltning og etatens fagområder er en fordel

Personlige egenskaper

nysgjerrig og engasjert, holder deg oppdatert på fagfeltet
jobber aktivt for at medarbeiderne dine skal trives og utvikle seg på jobben
gode ferdigheter i kommunikasjon, samarbeid og kulturbygging
evne til å lede og motivere for nye samarbeidsformer i et tverrfaglig produksjonsmiljø
evne til å se helhet og til å prioritere i komplekse arbeidsprosesser
vilje og evne til å lytte til innspill fra andre og ta egne beslutninger
strukturert og analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Fagsystemenheten
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler