Enhetsleder

Den utlyste stillingen er plassert i grunnkartenheten

Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø?
Kan du motivere, engasjere og mobilisere andre?


Nåværende leder for Grunnkartenheten tar ut gradert AFP og går over i en annen stilling i avdelingen, vi søker derfor hans etterfølger. Vi søker fortrinnsvis etter en sivilingeniør med geomatikk-kompetanse. Som enhetsleder vil du ha ansvar for at din enhet bidrar til etatens måloppnåelse, herunder; bidra til at avdelingen når sine måltall innen lovpålagte frister, sikre god brukerservice, faglig kvalitet og forvaltningsmessig standard og etisk ansvar.

I tillegg til kommunens nettverk av fastmerker og tilrettelegging av utstyr for etatens landmålere, forvalter Grunnkartenheten den del av teknisk kartverk i Oslo som i hovedsak er basert på datafangst fra flyfoto. Vi utfører en del av kartproduksjonen selv. Dette arbeidet kombineres med kvalitetssikring og kompetanse i forbindelse med anskaffelser av eksterne tjenester og intern kartforvaltning. Kartajourføringen baserer seg på en årlig omløpsfotografering av Oslo.

Data- og databaseforvaltning gjøres etter standardene SOSI/FKB, er tilpasset medlemskap i Norge Digitalt og den ivaretar løpende prosjektbehov i PBE og kommunen forøvrig.

Supplerende målinger til støtte for andre enheter i PBE, blant annet data til 3D-modeller, dokumentere data knyttet til byggetilsyn, supplere oversiktskart og temadata utføres etter behov.
Laserdata, skråfoto og IR-sommerfoto anskaffes i omløpsperioder med ca 3 års mellomrom.

Vi tilbyr

Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling i hovedstaden
Et av Norges største fagmiljø innenfor geomatikk- og geodata-området
Meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
Et godt og innholdsrikt opplæringsprogram og fadderordning
Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
Fleksitid
Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper og/eller i eget treningsrom
Lyse kontorlokaler i åpent landskap, sentralt i Oslo
Lønnstrinn 54-61 som tilsvarer kr 689 400 til kr 795 100 per år.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusertfunksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Kvalifikasjoner

Du har utdanning fra universitet eller høyskole, med geomatikk-/ geodatakompetanse på masternivå eller høyere
Du har meget god fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.
Krav til formalkompetanse kan fravikes ved dokumenterte resultater fra relevant erfaring og praksis
Du har generelt god innsikt og fagkompetanse innenfor geomatikk- og geodata-området, og spesialkompetanse knyttet til FKB produktspesifikasjon og SOSI standard
Du bør ha erfaring fra relevant faglig og personalmessig ledelse, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning
Du bør ha erfaring med offentlige anskaffelser, tilhørende lovverk og prosesser.
Du har bred og relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

Du evner å engasjere, motivere og mobilisere andre
Du har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du har erfaring med og trives med å presentere muntlig
Du er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne
Du har helhetsforståelse og er løsningsorientert innen rammen av politisk styrt virksomhet
Du setter brukeren i fokus og yter høy service
Du ser muligheter og er proaktiv med tanke på rask teknologisk og digital utvikling
Du har evne og vilje til å formidle kunnskap innen fagfeltet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.06.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for geodata
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler