Er du en engasjert og utviklingsorientert jurist?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Hvis ja, da kan dette være noe for deg!

Som jurist hos oss i Skatteetaten, vil du ha en viktig rolle i samfunnsoppdraget, der du aktivt vil være med på å ivareta det fantastiske velferdssamfunnet, som vi i Norge er så heldige å ha i dag. Vi i Skatteetaten er delt oppi seks ulike divisjoner, og denne stillingen tilhører divisjon Innkreving.

For å opprettholde det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, er det divisjon Innkreving sitt ansvar, på vegne av staten å sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid. 

Vi har som ambisjon å være Norges beste fagmiljø på innkreving, og er nå i gang med å utvikle en helt ny innkrevingsløsning som tar mål av seg å forbedre innkrevingen og sikre god flyt av innkrevingsinformasjon til hele den offentlige sektor.

Vi skal forenkle og forbedre prosesser - som skal gjøre det enklere for brukeren å gjøre opp for seg. - Dette er en spennende endringsreise, som vi håper at du har lyst til å være med på.

For å lykkes trenger vi de beste hodene!

Vi tilbyr

Våre ansatte er viktig for oss, vi har derfor fokus på god balanse mellom arbeid og fritid, og en fleksibel hverdag - Våre ansatte tilbys derfor goder som:

  • Fleksitid og trening i arbeidstiden.
  • Du vil som ansatt hos oss, få medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK).

Vi vet også at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for: Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Vi kan i tillegg tilby en variert arbeidshverdag, i ett positivt arbeids- og samhandlingsmiljø. Der du får jobbe med samfunnsaktuelle saker og utfordrende oppgaver i ett stort fagmiljø. Kompetanseutvikling er noe vi setter høy hos oss. 

Du vil som nyansatt jurist hos oss komme inn i en gruppe med både nye og erfarne jurister. Vi er i dag 13 ansatte i gruppen som utfører spennende arbeidsoppgaver innenfor innkrevingsområdet. Du få en variert arbeidshverdag, og god innsikt i Norsk næringsliv.

Vi er en åpen, lyttende og inkluderende arbeidsplass, der vi bruker hverandre for sparring og utveksling av erfaringer.

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. I stedet for å skrive søknad ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen. 

Du blir ansatt som skattejurist (kode 1413) fra 540 000 - 650 000, særlig kvalifiserte søkere kan ansettes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 600 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match. Dette for at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss.

Ser frem til å høre  fra deg!

Kvalifikasjoner

For å jobbe som jurist hos oss må du ha:

  • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen, internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
  • arbeidsoppgavene krever også gode kommunikasjons egenskaper, at du evner å formulere deg godt både på norsk og engelsk.

Det er ønskelig at du har 3-4 år med erfaring fra juridisk rådgiving/ saksbehandling, Om du har erfaring fra prosjektarbeid og digital samhandling - er dette positivt.

Personlige egenskaper

Arbeidshverdagen hos oss kan til tider være hektisk.  Du må derfor ha høy arbeidskapasitet, være strukturert og ha god leveranseevne.

Hva ser vi etter hos deg: 

  • Du er god til å tilpasse kommunikasjonen til mottaker, og samarbeider godt med kollegaer
  • Du vil håndtere mye informasjon. Det er derfor viktig å evne å sette denne i sammenheng og se helhet 
  • Du evner å finne gode løsninger på ulike problemstillinger
  • Leverer god faglig kvalitet innenfor tidsfrister og bidrar med kunnskapsdeling

Vi skal igjennom mange endringer. For at du skal trives og vi skal lykkes trenger vi en kollega som er opptatt av nye løsninger, er endringsvillig og utviklingsorientert, og som ser på endring som noe positivt og spennende.

Det arbeides med en ny innkrevingslov og et nytt saksbehandlingssystem  som vil forenkle og forbedre prosessene våre. Dette vil gi oss en spennende arbeidshverdag med komplekse og interessante arbeidsoppgaver.

Er dette deg?  Da oppfordrer vi deg til å søke!

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.05.2022

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Holtermanns veg 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Nell Elin Fagerbekk
Tlf: 48181054

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler