Er du en erfaren jurist, og vil du være med å utvikle kvalitets- og kontrollarbeidet i Folkeregisteret?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bidra til at Folkeregisteret som sentral nasjonal felleskomponent lykkes i den digitale tidsalderen? Vi er på jakt etter deg som kan bidra i utviklingen av kvalitets- og kontrollarbeidet i Folkeregisteret, med deltakelse i analyseprosjekter og utvikling av nye kontrollområder og kontrollmetodikk.

Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende oppgaveløsning.

Vi har modernisert Folkeregisteret og rigget organisasjonen vår for å videreutvikle det nye registeret. Folkeregisteret er inndelt i saksbehandlingsprosesser og produkter, med tilhørende roller. På Grålum er vi to grupper som har ansvar for saksbehandling av utflyttingsmeldinger, behandling av tips i bostedsaker, vi utøver kontrollvirksomhet og ilegger overtredelsesgebyr.

Du vil være pådriver for en løpende, helhetlig og prioritert plan for utvikling, forbedring og endringer i regelverk og system. Stillingen innebærer deltakelse i avdelingens operative faggrupper for kontroll og tips.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 600 000 – kr 700 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneder prøvetid.
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Utenlandsk grad må være godkjent av NOKUT
 • relevant erfaring fra utviklingsarbeid og prosjektdeltagelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • fordel med god kunnskap om forvaltningsrett
 • bør ha god kjennskap til Folkeregisteret og Folkeregisterets samfunnsoppdrag fordel med erfaring fra offentlig virksomhe

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk, med evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • utviklingsorientert
 • god gjennomføringsevne og resultatorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 24.10.2021

Arbeidssted: Grålum

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Rådmann Siras vei 4
1712 Grålum

Kontaktperson:
Pål Haugsten
Tlf: 928 63 833

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler