Er du en erfaren utvikler med øye for IT arkitektur og ser de gode løsningene i fugleperspektiv?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. Divisjon IT er under omorganisering og får ny organisering fra 1.9.2021.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst til å bruke din utviklerkompetanse og virkelig kunne gjøre forskjell for både deg selv og andre? Sammen med mange gode, tøffe, hyggelige og ekstremt flinke kollegaer kan du være med å bringe oss fremover i utviklingen av det mest moderne og innovative Skattesystemet som verden har sett!

Skatteetaten har systemløsningene som holder orden på hva du skal bidra med inn til felleskapet. Løsningene er samfunnskritiske, regelverket er komplekst, og systemene skal være stabile, sikre og brukervennlige. Arbeidet vi gjør er med på å finansiere velferdssamfunnet, og er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.

Vi har bygget våre løsninger over lang tid og har kommet langt i modernisering av systemporteføljen. Vi leverer stadig nye samfunnsnyttige tjenester både til personer og næringsliv med høyt fokus på samhandling mot andre etater og brukere via digitale grensesnitt.

Fremtiden hos oss i Skatteetaten ser lys og spennende ut, med mange fremtidige muligheter for forenklinger og ytterligere moderniseringer. På vår vei videre vil vi fortsette å være en dynamisk organisasjon med tverrfaglige team, smidig metodikk og løpende produksjonssettinger med mye ansvar, initiativ og ikke minst læring.

Hvem er du?

Hva er vi opptatt av når vi søker etter en god teknisk IT arkitekt for noen av våre mest sentrale programvare utviklingsteam?

Vi ser etter deg som kjenner deg igjen og mener du passer inn i en verden som vår.  I skatteetatens team og prosjekter gyver vi sammen løs på kompliserte fagområder og problemstillinger og lager gode systemer. Det er viktig for oss med en helhetsforståelse av løsningen og hvordan denne spiller sammen med både interne og eksterne komponenter og brukere.  Vi støtter hverandre i prosessen, deler av vår læring, og spiller hverandre gode.

Du er utvikler i bunn (Javabasert), vet hvordan teknologien fungerer og mestrer verktøy, metode, programvare og andre virkemidler som er nødvendig for å levere. Ikke minst evner du å skape god dialog og et godt samarbeid med de rundt deg – både teamet selv, men også ut over eget team med andre IT-arkitekter og teknisk ansvarlige.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling, både egenutvikling og gjennom etatens egne fagforumer
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 700 000 – kr 920 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Informasjon om prosessen:
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger
Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi
gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den
elektroniske søknaden. 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, ønskelig med masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • flere års erfaring som utvikler
 • erfaring med utarbeidelse av applikasjons-/løsningsarkitektur
 • erfaring fra systemutviklingsprosjekter eller forvaltning med smidig metodikk
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra store, kompliserte prosjekter innenfor offentlig sektor
 • erfaring med utforming av epos og brukerhistorier, gjerne i Confluence og Jira
 • erfaring som fullstack-utvikler, gjerne med utvikling i Java/Kotlin og Javascript/Typescript
 • erfaring med DevOps, gjerne med verktøy som Grafana, Splunk og Jenkins

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagområder og roller
 • evne til å raskt sette deg inn i kompliserte fagområder, nye problemstillinger og se løsninger på tvers
 • er analytisk, initiativrik og selvdreven
 • beslutningsdyktig og med evne til å prioritere
 • kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Astrid Rutle
Tlf: 91343341

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler