Er du en jurist som synes at internasjonale arbeidsoppgaver høres spennende ut?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Det er nå ledig stilling som jurist i gruppen som har ansvaret for bistandsinnkreving. Gruppen har spesialkompetanse og besvarer komplekse spørsmål innenfor dette området. Vi samarbeider blant annet tett med internasjonale skattemyndigheter

Du vil jobbe tett med jurister, statsviter, økonomer og etatsutdannede, og du vil få innsikt i og jobbe med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger. Du vil bli en del av et godt faglig og sosialt miljø i seksjon skatt. Du må også påregne arbeid inn mot andre fagfelt, og arbeidsoppgaver tilknyttet seksjonen ved behov. Dette krever at du som person er nysgjerrig, fleksibel og endringsvillig.

Synes du dette høres spennende ut? Da håper jeg  du har tid til å lese videre.

Vi tilbyr

 • jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 

Vi vet også at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for:
Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som skattejurist (kode 1413) fra 540 000 - 650 000, særlig kvalifiserte søkere kan ansettes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 600 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjonene dine. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner

 • Du må ha master i rettsvitenskap, eller candidatus juris. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Du bør ha god økonomisk forståelse.
 • Du har god digital kompetanse - og du er vant med å bruke digitale samhandlingsverktøy og kommunikasjonsplattformer.
 • Nyere erfaring fra arbeid med skatterett er også ønskelig. 

Personlige egenskaper

Arbeidshverdagen hos oss kan til tider være hektisk, samtidig som vi har fokus på god balanse imellom arbeid og fritid. Dette krever at du klare å levere og prestere under tidspress, og evner å ha mange baller i luften på en gang.

 • Du har evne til å tenke nytt, er kreativ og tar ansvar.
 • Du er nysgjerrig, fleksibel og endringsvillig.
 • Du er analytisk og har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger.
 • God pedagogisk tilnærming og en god lagspiller
 • Du trives i et miljø med høye krav og klarer å levere innenfor rammer og frister.
 • Du har et langsiktig strategisk perspektiv på juss og ser muligheter ved økt digitalisering. 

Passer beskrivelsen for deg? Søk da vel!

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Anne Mette U Verkooijen
AnneMetteU.Verkooijen@skatteetaten.no
Tlf: 402 01 045

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler