Er du en kløpper på skyteknologi og ønsker å gjøre livet enklere for utviklere?

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Alle moderniseringsprosjektene bruker vår utviklingsplattform som er basert på Docker, Kubernetes og Red Hat OpenShift Container Platform. Våre arbeidsoppgaver innebærer å legge til rette for effektiv utvikling og test i prosjektene. Dette gjør vi ved å tilby selvbetjeningsløsninger for utviklere, høy grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer, samt standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy.

Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, så for å få løst oppgavene våre søker vi en erfaren javautvikler til vårt plattformutviklingsteam. Teamet er delvis lokalisert i Oslo og delvis i Grimstad, begge arbeidssteder er derfor aktuelle.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som senioringeniør (kode 1181), kr 623 900 – kr 838 300 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse, gjerne på mastergradsnivå innen IT/ ingeniørfag
kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
erfaren javautvikler med kompetanse på moderne utviklingsrammeverk og verktøy
fordel med erfaring med mikrotjenestebasert arkitektur
fordel med erfaring med PaaS-løsninger, standardisering og automatisering
fordel med erfaring med OpenShift, Kubernetes, Docker
fordel med erfaring med metrikker, Grafana og Prometheus
fordel med erfaring med sikkerhetskomponenter som WebSeal og Datapower
fordel med erfaring med moderne softwarebaserte sikkerhetsmekanismer (som OpenId Connect, JWT)
fordel med erfaring med Go, Bash og Kotlin, Continous Integration og verktøy for dette (fortrinnsvis Jenkins, Git, Nexus, Maven)

Personlige egenskaper

gode samarbeidsevner – lytte, støtte, vise respekt, rådføre seg og dele informasjon
pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på
like å jobbe i grenseland mellom utvikling og drift

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Lene Staverløkk
Tlf: (+47) 415 64 312

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler