Er du en trygg leder som brenner for å levere god kvalitet og service?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Hvis du i tillegg har interesse for kunnskapsledelse bør du nå søke på vår ledige stilling som leder for gruppen Brukerstøtte fag i Divisjon IT.

Hvem er du?

Du er en trygg leder som viser retning og bidrar til at dine medarbeidere opprettholder motivasjon og engasjement for å gi brukerne de beste opplevelsene. Du er tydelig, god til å kommunisere, og er nysgjerrig på brukernes utfordringer og hvordan vi kan bidra til å løse dem. Du vet at lagspill og kunnskapsdeling er alfa omega for å ivareta brukerne best mulig. Generelt følger du med på samfunnsutviklingen, setter deg inn i Skatteetatens samfunnsoppdrag og ser etter muligheter for digitalisering. Den innsikten og kjennskapen bruker du som motivasjon til å videreutvikle verktøy og prosesser.

Hvem er vi?

Gruppen Brukerstøtte fag håndterer 1. og 2.linje brukerhenvendelser fra brukere av Skatteetatens skattefaglige applikasjoner. Gruppen har 15 medarbeidere fordelt på 4 lokasjoner, og er en av fire grupper i seksjon Operasjonssenter. Brukerne av tjenestene våre er både interne og eksterne.
Strategisk retning for enheten er å løse flest mulig henvendelser på første forsøk. Dette gjør vi i dag med utvikling av plattformer og arbeidsmetodikk for kompetanseoverføring i og utenfor gruppen, samt gjennom nært samarbeid med prosjekter og andre enheter i Skatteetatens IT-divisjon og de øvrige forretningsdivisjonene.

Gruppen har et klart mål om å hjelpe Skatteetatens interne og eksterne medarbeidere slik at de kan utføre sine oppgaver på best mulig måte. Vi gir veiledning og hjelp, og har som mål å kommunisere løsninger på en slik måte at brukerne opplever oss som en verdifull støtte i hverdagen. I tillegg deltar vi i prosjektaktiviteter og bidrar i testing av nye og endrede løsninger.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du ansettes som underdirektør (kode 1059), med lønn fra kr 700 000 – 840 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • god kjennskap til tjenesteytende virksomhet, samt erfaring fra service- eller brukerstøttemiljøer
 • operativ ledererfaring med resultatansvar og kunne vise til gode resultater
 • kompetanse og operativ erfaring med sentrale ITIL-prosesser
 • erfaring fra større virksomheter
 • ønskelig med erfaring fra Lean/Kontinuerlig Forbedring

  Personlige egenskaper

  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • tydelig leder som evner å skape oppslutning og motivasjon om arbeidsoppgavene
  • omstillingsdyktig og endringsorientert
  • service- og brukerorientert
  • strukturert

  Stillingsbrøk

  100

  Søknadsfrist: 22.08.2022

  Arbeidssted: Grimstad

  Arbeidsgiver:
  IT, Skatteetaten
  Jon Lilletuns vei 1
  4879 Grimstad

  Kontaktperson:
  Christer Berglund
  Christer.Berglund@skatteetaten.no
  Tlf: 991 62 515

  Søk på stillingen

  Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler