Er du fersk i gamet, og vil komme i gang med din IT-karriere?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du nyutdannet og vil være med å jobbe med drift, forbedring og videreutvikling av tjenester innenfor lastbalansering, applikasjonsgateway og web firewall, da er dette jobben for deg!

Det er høyt aktivitetsnivå hos oss, og vi trenger derfor flere ressurser som kan jobbe med disse oppgavene. Vi ser for oss at du er nysgjerrig på teknologier, liker å spørre, løser komplekse oppgaver med stor pågangsmot. Du vil alltid ha noen å spørre til råds, men det er viktig at du kan ta selvstendige avgjørelser når det kreves og evner å prioritere. Fokus for stillingen er å bidra til fortsatt stabil drift og arbeide med kontinuerlig forbedring.

Gruppen Infrastruktur og skytjenester inngår som en av fem grupper i seksjon Drift i avdelingen Infrastruktur. Seksjonen har det totalt operative driftsansvar for alle etatens IT-tjenester og gruppen består i dag av 23 medarbeidere, hvor 3 er lokalisert i Mo i Rana og resten av gruppen i Grimstad.

Infrastruktur og skytjenester i Skatteetaten jobber med mange og spennende oppgaver som virtualisering, operativsystemer, databaser, virtuelle desktoper, lagring, backup samt BigIP.

Nyutdannede og studenter som fullfører studiet sitt i løpet av sommeren 2019 oppfordres til å søke. Nødvendig opplæring vil bli gitt på arbeidsplassen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087), fra kr 450 000– kr 550 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen IT, minimum på bachelornivå
 • kjennskap til Linux/UNIX OS
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse og kjennskap til disse områdene:

 • forståelse for web generelt, men ikke koding av websider
 • kunnskap og/eller erfaring med datakommunikasjonsprotokoller (TCP/IP, SOAP, REST, HTTP/HTTPS, osv.)
 • kunnskap og/eller erfaring med nettverk og nettverkskomponenter (AD, DNS, FW, osv.)
 • kunnskap og/eller erfaring med sikkerhet innen datakommunikasjon (TLS, SSL, PKI, osv.)
 • verktøy for automatisering Puppet, Ansible eller liknende automatiseringsverktøy
 • script programmering, Python, Ruby og/eller Pearl Networks
 • kompetanse, nettverksprotokoller, særlig høyt opp i OSI stacken
 • sikkerhetstankegang må være på plass
 • kunnskap om autentiseringsprotokoller

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert arbeidstilnærming
 • løsningsorientert og engasjert
 • evne til å jobbe i team så vel som selvstendig
 • det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen og motivasjon for det aktuelle arbeidet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 18.08.2019

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Marit Fosse Olsen
Tlf: 908 98 483

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler