Er du genuint opptatt av brukerbehov og brukertilfredshet?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du bruke kompetansen din til å hjelpe kolleger med å få en mer effektiv arbeidshverdag? Vi søker etter en drivende god kommunikasjonsrådgiver for å styrke Skatteetatens overgang til nye interne digitale verktøy.

Skatteetaten er i gang med prosjekt "Digital arbeidsplass", der alle ansatte skal få nye digitale arbeidsverktøy, som Microsoft 365. Det skal bidra til å effektivisere oppgaveløsningen og forenkle måten vi jobber på. Du vil ha en viktig rolle i dette prosjektet med å utarbeide interessentanalyser, tilrettelegge opplæringsmateriell, samt planlegge og gjennomføre innføringsaktivteter. 

Du vil være en del av brukerkommunikasjonsteamet som jobber målrettet for å gjøre hverdagen enklere gjennom gode selvhjelpsløsninger. Resultatene dine vil være målbare i form av færre henvendelser til Brukerstøtte og høy brukertilfredshet.

Informasjon om prosessen: 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi tilbyr

 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1463) fra kr 500 000 – kr 600 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen kommunikasjon på minimum bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med, og gjerne ansvar for, innføring og kommunikasjonsarbeid i forbindelse med prosjektutrulling i en større organisasjon 
 • erfaring med å kommunisere på tvers av fagområder 
 • erfaring med hvordan kanaler brukes for best mulig effekt
 • gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk 
 • erfaring med Microsoft 365 er en fordel
 • erfaring med Sharepoint er ønskelig, samt Atlassian-produkter som Confluence/Wiki og Jira 

Personlige egenskaper

 • du har gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger
 • du er løsningsorientert og analytisk, og du tar initiativ
 • du kan jobbe selvstendig, men er samtidig en drivende lagspiller
 • du brenner for gode brukeropplevelser

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.05.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Eli Marie Røkenes

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler