Er du god på data Science, økonomi og statistikk?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger. Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi, nye forretningsmodeller og skal gjennom sine analyser bidra til at divisjonen og etaten får gode beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Det er dette miljøet vi nå ønsker å styrke. I denne stillingen vil du måtte ha økonomiforståelse og utpreget interesse for å jobbe med statistikk og analyser av denne typen data. Arbeidsoppgavene vil bestå av å komme med forslag til nye prosjekter og sette sammen data på ulike måter slik at det gir relevant innsikt til etaten. Analyse-resultater skal presenteres på en profesjonell og pedagogisk måte og vi legger vekt på høy gjennomførings- og leveranseevne.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk   
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som rådgiver/ingeniør (kode 1434/1083), fra kr 500 000 til kr 650 000
eller som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 600 000 til kr
800 000, avhengig av kvalifikasjoner.  De første seks månedene regnes som prøvetid. 
 

 

Kvalifikasjoner

 •   3 - 4 årig utdanning fra universitet/høyskole, f.eks IT, Automasjon, Informatikk og/eller data analyse, maskinlæring/kunstig intelligens eller lignende
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning
 • kan verktøy/programmeringsspråk som Stata, Python og R
 • erfaring med Linux, Ubuntu og tilsvarende open source plattformer
 • interesse og erfaring fra utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid
 • ha god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap
 • nyutdannede oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å jobbe i team, men også arbeide selvstendig
 • evne til å forklare komplekse problemer på en enkel måte
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi.

  Noe reisevirksomhet må beregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Stein-Birger Ringseth
Tlf: 416 90 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler