Er du innovativ, resultatorientert og ønsker å bidra til å levere på skatteetatens samfunnsoppdrag ?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Fokusområder har ansvar for prioriterte risikoområder og komplekse forhold på skatte- og avgiftsområdet. Avdelingen
skal forvalte og utvikle effektive og treffsikre virkemidler for å håndtere og
forebygge avvik i etterlevelsen.
 
Avdelingen består av 3 seksjoner. Seksjon 2 består av 9 grupper spredt på lokasjoner i Lillestrøm, Skien, Voss, Førde, Ålesund og
Leknes. I Lillestrøm er det 2 grupper. Gruppe 5 består i dag av 17
medarbeidere.
 
Seksjonen er sammensatt av tverrfaglig kompetanse og skal ha spisskompetanse på skatt og arbeidsgiveravgift.
 
Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må
evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid
på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger
Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi
gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 850 000, avhengig av kvalifikasjoner. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet/høyskole på bachelor/masternivå. Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet  
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • fordel med:
  • ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer
  • kompetanse innen skatte- og forvaltningsrett

Personlige egenskaper

 • god til å kommunisere og skape engasjement
 • god på samarbeid og samhandling
 • har pågangsmot og høy gjennomføringsevne
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • er endringsorientert og tenker nytt
 • strukturert og resultatorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.03.2021

Arbeidssted: Lillestrøm

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm

Kontaktperson:
Ove Roar Buan
Tlf: 47 993 39 989

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler