Er du interessert av java-utvikling og IT? Søk som IT-trainee hos oss!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter en IT-trainee til divisjon IT i Skatteetaten innenfor java-utvikling som søker å utvikle sin karriere.

Stillingen som IT-trainee utlyses som en del av DIFI traineeprogrammet for
personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Mer informasjon om programmet og hvem som kan søke finner du her Traineeprogrammet i staten. Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og styrket mangfold i statlige virksomheter.

Arbeidssted: Grimstad eller Oslo.

Den som velges ut vil bli ansatt midlertid i 2 år med mulighet for forlengelse. Det stilles ikke krav til erfaring.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysningen om nedsatt funksjonsevne kan brukes til
statistikkformål i samsvar med kravene i personvernsforordningen artikkel 13 og
14.

For å bli vurdert til stillingen må du ha sendt inn en egenerklæring om at du er i trainee­programmets
målgruppe og har nedsatt funksjonsevne. Egenerklæringen laster du opp som et
fritekst-notat som du vedlegger den elektroniske søknaden.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram og mentorveiledning
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som overingeniør eller rådgiver (kode 1087/1434), fra kr 500 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen IT, minimum på bachelornivå
 • kompetanse innen utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester
 • kunnskap om moderne utviklingsrammeverk og verktøy basert på Java
 • god skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med kompetanse innen flere av disse områdene:

 • støtteverktøy; Git, Maven, Nexus, Jenkins, Confluence, Jira
 • moderne testrammeverk
 • kjennskap til microservice-arkitektur
 • smidige metodikker (Scrum/Kanban)         

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god gjennomføringsevne
 • endringsorientert og tilpasningsdyktig
 • strukturert og analytisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 15.08.2019

Arbeidssted: Oslo, Grimstad

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo, Grimstad

Kontaktperson:
Amar Rana
Tlf: 90911080

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler