Er du interessert i applikasjonsdrift og skyteknologi?

Fullfører du bachelorgraden i år eller har noe arbeidserfaring innen IT? Vi søker deg!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

IT-divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi er en gruppe på rundt 25 tekniske personer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Kravene til stabilitet og tilgjengelighet er meget store, og dette gjenspeiler vårt ansvar i en etat med et stort og produksjonsintensivt IKT-miljø hvor vi har et viktig samfunnsansvar. Det betyr at kravene til hurtig problemløsing ved feilsituasjoner er tilsvarende store.

Vi ønsker å styrke teamet med en lærevillig person med stor pågangsmot for å løse oppgavene våre. Du er nysjerrig på nye teknologier, liker å spørre, lytte til og dele informasjon med folk rundt deg.

Skatteetatens systemportefølje fornyes og moderniseres. Den tekniske plattformen er basert på konvergent infrastruktur (Flekspod). Applikasjonene er laget med distribuert mikroarkitektur og felleskomponenter. Vi har bygd opp en privat skytjeneste med høy grad av automatisering (Kubernetes, Docker, OpenShift). Løsningene er dublerte mellom 2 datahaller og benytter RedHat linux.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087), fra kr 450 000 – kr 580 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdannelse på bachelorgradsnivå (180 studiepoeng). Bachelorgraden fullføres i løpet av sommeren 2019
relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
linuxkompetanse
script og programmeringskompetanse
interesse for applikasjonsdrift
beherske norsk godt både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
resultatorientert og har evne til å jobbe selvstendig
strukturert med evne til å jobbe på standardiserte måter
serviceinnstilt og trives med høyt tempo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.02.2019

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletunsvei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Nina Birgitte Noer Runde
Tlf: (+47) 906 28 529

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler