Er du interessert i applikasjonsdrift og vil ha en spennende jobb i et stort fagmiljø?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Ønsker du å jobbe med spennende oppgaver i et kompetanseorientert miljø, med et stort samfunnsperspektiv, hvor du selv kan være med på å utvikle din hverdag? Vi trenger flere medarbeidere på applikasjonsdrift av etatens fagapplikasjoner.

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje basert på tjenesteorientert Java-arkitektur med en rekke sentrale løsninger. Vi følger med på den nyeste teknologien, og bygger og drifter løsninger som tar i bruk det beste skyen har å by på. Vil du være med å bringe etaten videre?
 
Vi er en gruppe på 31 tekniske personer, og du vil jobbe i et veldig kompetent, engasjert og hyggelig team. Kravene til stabilitet og tilgjengelighet er meget store, og dette gjenspeiler vårt ansvar i en etat med et stort og produksjonsintensivt IKT-miljø hvor vi har et viktig samfunnsansvar. Det betyr at kravene til hurtig problemløsing ved feilsituasjoner er tilsvarende store.
 
Hva du får jobbe med hos oss:
Vi har bygd opp en privat skytjeneste med høy grad av automatisering (Kubernetes, Docker, OpenShift). Applikasjonene er laget med distribuert mikroarkitektur og felleskomponenter. I tillegg har vi en portefølje med Oracle baserte systemer som planlegges modernisert de nærmeste årene. Løsningene er dublerte mellom 2 datahaller og benytter RedHat Linux. Skatteetaten jobber også med spennende initiativer innen bruk av offentlig skytjenester.
 
Vi har behov for to nye kolleger og arbeidssted vil primært være Grimstad eller Mo i Rana (Oslo kan vurderes). Opplæring foregår der kompetansen sitter, som betyr at en ressurs må påregne at opplæring (ca 3 mndr) vil finne sted på Mo i Rana, mens for den andre ressursen vil opplæringen skje i Grimstad. Du vil i søknadsprosessen bli spurt om hvilke(n) lokasjoner du søker stilling.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende tekniske oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) eller seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 610 000 - kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Informasjon om prosessen:
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter, samt relevante attester, lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen IT/ ingeniørfag, gjerne på mastergradsnivå
 • lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • linux/unix kompetanse
 • erfaring med automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon og deploy
 • kjennskap til microservice-arkitektur
 • kjennskap til PaaS og containerteknologi
 • relevant arbeidserfaring fra et større IT-miljø
 • script, programmeringskompetanse og/eller utviklererfaring
 • du er teknisk interessert og liker å holde deg oppdatert
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

 • erfaring innen overvåking (for eksempel Grafana, Prometheus, Icinga, Nagios, Splunk)
 • erfaring med integrasjoner i komplekse verdikjeder
 • erfaring med databasebaserte applikasjoner (fortrinnsvis Oracle/PostgreSQL)
 • erfaring med å jobbe i tverrfaglige team (DevOps)
 • kjennskap til Jenkins og GIT
 • kunnskap om Best Practices (ITIL)

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • leveranse- og resultatorientert
 • strukturert med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
 • analytisk og rask til å sette deg inn i nye problemstillinger
 • initiativrik
 • serviceinnstilt og trives med høyt tempo

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.04.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Nina Birgitte Noer Runde
Tlf: 906 28 529

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler