Er du interessert i automasjonsteknologi og Robotic Process Automation?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Vi søker en RPA utvikler som vil være med å forenkle oppgaver og manuelle prosesser i Skatteetaten.

Som ansatt i divisjon IT vil du være en viktig ressurs for å bidra til å sikre effektive og tilgjengelige IT-tjenester. Du vil inngå i tverrfaglige team, både for utvikling av prosesser i samarbeid med avdelinger i virksomheten, men også for å ivareta drift av eksisterende miljø og prosesser.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 624 000 - kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ref.nr: 2019/11090  

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innenfor teknologi (fortrinnsvis mastergrad)
 • erfaring med, eller stor interesse for automasjonsteknologi og robotic process automation
 • erfaring med, eller stor interesse for, RPA-verktøy som BluePrism, UiPath, Automation Anywhere, eller lignende
 • kjennskap til verktøy som Power BI, Tableau, QlikView, Alteryx eller lignende for modellering og presentasjon av data
 • kjennskap til relasjonsdatabaser eller datavarehus
 • kunnskap om dataintegrasjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • erfaring med programmeringsspråk som for eksempel .Net, Python, R, Java, C#, Visual Basic eller lignende er en fordel

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert og systematisk
 • god prosessforståelse
 • ser mulighetene for hvordan ny teknologi kan løse dagens manuelle prosesser

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.09.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Divisjon IT, Oslo
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Vidar Hansen
Tlf: 481 60 667

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler