Er du interessert i levekårs- og ulikhetsspørsmål?

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk søker etter en dyktig og engasjert medarbeider som skal bidra i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle statistikk om levekår i det norske samfunnet. Hos oss vil du være med å ivareta vårt samfunnsoppdrag gjennom å utarbeide relevant statistikk over befolkningens livsvilkår.

Vi ser etter deg som har god tall-, metode- og IT-forståelse, samt kunnskap og interesse for levekårsfeltet og som ønsker å bidra til et sterkt fagmiljø på dette område. Levekårsstatistikk skal gjøre det mulig å belyse hovedtrekk og ulikheter i befolkningens levekår, og å følge utviklingen i disse over tid. Innenfor dette tema hører både levekårsundersøkelsene, samt registerbasert boforholdsstatistikk og undersøkelse om livskvalitet. Du vil blant annet jobbe med statistikk om ulikhet, fattigdomsproblemer og boforhold. I tillegg til arbeid med statistikkene inngår arbeid med analyse innenfor fagfeltet, samt at det kan tilfalle andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje.

Vi er ute etter medarbeidere som har interesse og kompetanse på statistikk, fagområdet og relevante databehandlerverktøy. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og det er ønskelig med analyseerfaring. Videre leter vi etter personer som er villig til å dele sin kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og som er interessert i hvordan man kan belyse sentrale samfunnsspørsmål om fordeling og utvikling av levekårene i den norske befolkningen 

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364) i lønnsspenn fra kr 468 300 til kr 665 700 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Lyse og moderne lokaler.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
 • God tallforståelse og evne til å sette tall inn i en større sammenheng.
 • Kompetanse på statistiske metoder.
 • Meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.
 • Erfaring og kjennskap til statistikkproduksjon, fortrinnsvis innenfor levekårsfeltet er en fordel.
 • Gode IT-kunnskaper, for eksempel i bruk av SAS, Python, R eller lignende analyseverktøy, samt kjennskap til visualisering av data er en fordel
 • Kunnskap om forskning, analyse og statistikk innen levekårsfeltet er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder. 
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger. 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for person- og sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
0177 Oslo

Kontaktperson:
Lotte Rustad Thorsen
Tlf: 40200772

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler