Er du interessert i personlig utvikling, og mulighet til å jobbe med spennende oppgaver i en av Norges mest attraktive offentlige virksomheter?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi ønsker deg som blir ferdig mastergrad innen IT/teknologi i løpet av 2023, og som vil være en del av Norges største IT-miljøer gjennom vårt 1-årige Tech Graduate program.

Som graduate hos oss går du rett inn i en fast stilling, og vil det første året været en del av vårt Tech Graduate program. Gjennom programmet
blir du en del av et større nettverk og får knytte kontakter på tvers av hele
organisasjonen. Vi ønsker å gi deg en mykere overgang fra skolebenken til
arbeidslivet ved å bistå med faglig oppfølgning, trygghet og morsomme sosiale
aktiviteter gjennom hele året som Tech Graduate. Vi lover utfordrende og
meningsfylte arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe med noen av Norges
største og viktigste systemer. Du får bruke din kompetanse samtidig som du
tilegner deg ny kunnskap sammen med noen av de beste på ditt fagfelt!

Til to av våre Tech Graduate stillinger søker vi kompetanse innen sikkerhet.

Dataangrep er en økende trussel i samfunnet og IKT Sikkerhet er et satsningsområde i Skatteetaten. Våre datasystemer er sikret for å stoppe cyberkriminelle. Dersom de skulle komme innenfor må vi sikre spor og jage dem ut igjen. Vi bygger opp vår kapasitet innen operativ datasikkerhet med kompetanse, personell, systemer og prosesser – ønsker du å jobbe sammen med dyktige fagressurser på området?

Tech Graduate innen Splunk  
Gruppen Operativ Sikkerhet skal oppdage og reagere på aktive trusler. Logganalyse har blitt et viktig hjelpemiddel og Splunk er ett av produktene som underbygger dette. Som en del av Splunk teamet vil du jobbe med drift, logginnsamling og analyse av logger, i tillegg til å støtte andre deler av virksomheten som benytter seg av Spunk. Vi er gode på kompetansebygging og deltar ofte på konferanser og samlinger innen det norske Splunk miljøet.

Tech Graduate innen tilgangsstyring
I gruppen tilgangsstyring vil du jobbe med å designe og implementere, konfigurere og vedlikeholde forskjellige Azure PaaS-tjenester som for eksempel Azure AD og tilgangsstyring i Azure (OnPrem bruker vi OneIm).  Vi scripter og automatiserer arbeidsoppgavene våre så vi kan konsentrere oss om de interessante arbeidsoppgavene. I en global adminrolle med forståelse for stabil og sikker drift i sky, vil du kunne bidra med å forvalte Azure Tennants. Du vil få mulighet til å utvikle deg, og jobbe deg opp til å kunne stå trygt i en fremtidig arkitekt rolle rundt sky og tilgangsstyring hvis du ønsker. Eller kanskje du vil være en rådgiver innenfor ditt fagfelt når det gjelder utvikling, planlegging, administrasjon, implementering og dokumentasjon av prosjekter i drift?

For å være aktuell for opptak i tech graduate programmet, må du fullføre en masterutdanning innen IT/teknologi med gode akademiske resultater innen relevante fagområder i løpet av 2023. Du må kunne formulere deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig.  

Vi tilbyr

Jo, fordi du gjennom en tech graduate stilling hos oss får:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker du kan lese om på nett og se på nyhetene
 • etablere nettverk og få mange gode venner. Det er kanskje noe av det beste ved å være tech graduate. Gjennom programmet blir du kjent med andre nyutdannede i hele Skatteetaten som du vil ha glede av i hele din karriere hos oss - og vi tror du vil få flere nye gode venner der og gjennom Ung i Skatt, som er en sosial møteplass for våre yngre medarbeidere
 • engasjerte ledere og faddere
 • utfordrende oppgaver, store fagmiljø og gode utviklingsmuligheter. IT i Skatteetaten har ett av Norges største IT-miljøer med over 900 faste ansatte. Du har mulighet til å prøve andre fagområder og stillinger dersom du finner noe enda morsommere enn det du startet med
 • kompetanseutvikling gjennom deltakelse på ulike kurs og samlinger
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Som Tech Graduate ansettes du i fast stilling og lønnes som rådgiver/overingeniør (kode 1434/1087) fra kr. 550.000 til 590 000. Stillingen har seks måneders prøvetid, og når vi jobber på tvers av flere lokasjoner kan det noen ganger være nødvendig å reise litt.

Kvalifikasjoner

 • interesse og kjennskap innen skytjenester
  • gjennom fag, eller oppgaver man har skrevet
 • gjerne kunnskap om bruk av protokoller som OAuth, OpenIdConnect, SAML m.fl
 • kunnskap innen områdene informasjonssikkerhet og datanettverk er et pluss 

For begge stillinger må søker kunne sikkerhetsklares for HEMMELIG

Personlige egenskaper

Vi jobber ofte sammen i ulike team og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kommer godt med. Vi liker å ta i bruk ny teknologi og utvikle oss videre, og verdsetter en kultur hvor vi bygger egen kompetanse og deler av vår kunnskap med våre kolleger. Om du er litt nytenkende i måten du løser utfordringer på, tar initiativ og er litt nysgjerrig tror vi at du vil passe godt inn hos oss.

(Personlig egnethet vil vektlegges)

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 09.10.2022

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Svein Tjemsland
Svein.Tjemsland@skatteetaten.no
Tlf: 408 02 458

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler