Er du interessert i skyteknologi?

Det pågår en omfattende modernisering av Skatteetatens IT-portefølje. Alle moderniseringsprosjektene bruker vår utviklingsplattform som er basert på Docker, Kubernetes og Red Hat OpenShift Container Platform. Våre arbeidsoppgaver innebærer å legge til rette for effektiv utvikling og test i prosjektene. Dette gjør vi ved å tilby selvbetjeningsløsninger for utviklere, høy grad av automatisering, enklere tilgang til test- og utviklingsmiljøer, samt standardiserte løsningsmønstre, rammeverk, biblioteker og støtteverktøy. Har du lyst til å hjelpe til med det?

Aktivitetsnivået og engasjementet er høyt, og vi ønsker å styrke teamet med en nyutdannet, lærevillig person med stort pågangsmot for å få løst oppgavene våre.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087) ltr 52 – 64 (kr 451 300 – 558 500) avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse innen IT/ingeniørfag
nyutdannede oppfordres til å søke
kommuniserer godt på norsk, både muntlig og skriftlig
erfaring med javautvikling

Personlige egenskaper

nysgjerrig på nye teknologier, og nye måter å løse problemer på - lærevillig
gode samarbeidsevner – lytte, støtte, vise respekt, rådføre seg og dele informasjon
pliktoppfyllende, resultatorientert og med evne til å jobbe selvstendig
strukturert, med evne og vilje til å jobbe på standardiserte måter
like å jobbe i grenseland mellom utvikling og drift

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Lene Staverløkk
Tlf: (+47) 415 64 312

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler