Er du interessert i teknologi og  personvern?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten jobber aktivt for økt faglig og teknologisk utvikling, effektiv ressursutnyttelse og økt likebehandling. Vi ser etter deg
som er opptatt av personvern, men samtidig både interessert i, og oppdatert på mulighetene digitalisering gir oss.

Du vil få delta i noen av Skatteetatens største utviklingsprosjekter og få være med å digitalisere rettsanvendelsen knyttet
til både interne arbeidsprosesser og ut mot befolkningen. Stillingen vil være
tett knyttet opp mot IT/teknologi, analyse og utvikling.

Som person er du engasjert og ønsker å være en pådriver i utviklingen av personvernområdet, datadeling og digitalisering, og samtidig
bidra til kompetanseheving av personvernområdet i divisjonen. Du vil samarbeide med
ulike fagressurser, og vil få muligheten til å lede og delta i mange
forskjellige prosjekter i en etat med høy
utviklingstakt til det beste for de skattepliktige.

Vi ser for oss at du har master i rettsvitenskap, forvaltningsinformatikk eller tilsvarende. Annen relevant høyere
utdannelse innen IKT, informasjonsledelse eller informasjonssikkerhet kan
vurderes.

Du vil bli ansatt i Juridisk stab i divisjon Innsats som holder til i Oslo. Staben har 30 ansatte, og ansvar for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og
regelverksutvikling innenfor alle divisjonens ansvarsområder. Vi bistår fagmiljøer
over hele landet, og med erfaringen vi har fått med digitalt samarbeid det
siste året, er vi åpne for å vurdere arbeidsplass på et av våre andre skattekontor rundt i landet.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd, og intervju kan derfor bli gjennomført på video.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som rådgiver/skattejurist (kode 1434/1413) fra kr. 500 000 - 650 000, eller seniorrådgiver/seniorskattejurist (kode 1364/1501), fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap, forvaltningsinformatikk eller tilsvarende. Utenlandske utdanninger må være godkjent av NOKUT.
 • erfaring fra, eller ønske om å utvikle deg innen fagområdet personvern
 • godt juridisk skjønn
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • gode formidlingsevner og god skriftlig fremstillingsevne
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • utviklingsorientert og tar ansvar utover eget ansvarsområde 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaards gate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Åsmund Haugseth
Tlf: 913 99 275

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler