Er du klar for å påta deg ansvaret for svært samfunnskritiske løsninger? Vi søker erfaren, ambisiøs arkitekt!I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med i utviklingen av systemløsningene for skatt og bidra til å løse samfunnsoppdraget med brukervennlige digitale tjenester for alle våre brukere?


Vi søker Arkitekt til Skatteprosessen!

Skatteprosessen omfatter blant annet systemløsningene for skattekort, skattemelding og skatteoppgjør. Ditt hovedansvar vil være ny skattemelding som p.t. er under utvikling.

Moderniseringen av systemløsningene har bidratt til at vi nå kan jobbe hendelsesbasert med beskatning gjennom året.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 730 000 – kr 930 000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på masternivå (300 sp). Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med systemutviklingsprosjekter eller forvaltning basert på Java med smidig metodikk og testdrevet utvikling
 • kompetanse og erfaring innen arkitektur fra minst en av følgende:
  • store IT-løsninger i komplekse virksomheter
  • tjenesteorientering, mikrotjeneste-arkitektur, m.m.
  • hendelsesorientert arkitektur
  • massiv prosessering, grid / in-memory computing, m.m.
 • utviklererfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • ønsker å følge utviklingen av systemløsningene over tid og se at ditt arbeid gir resultater 
 • nysgjerrig og liker å forstå nye konsepter og nye teknologier 
 • et ønske om å kombinere det å være utvikler og teknisk arkitekt
 • trives med å samarbeide med en sterk fagside og omsette funksjonelle behov i tekniske løsninger 
 • evne til å kommunisere klart og tydelig overfor ulike og sterke fagmiljøer 
 • trives med å formidle kunnskap og holde foredrag som skaper begeistring i både små og store forsamlinger

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Jon Sølvberg
Tlf: 905 54 397

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler