Er du motivert for en stilling innenfor økonomi og virksomhetsstyring ?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.

Økonomiseksjonen i Skattedirektoratet har ansvar for å støtte skattedirektøren i helhetlig og effektiv økonomistyring, og å bidra til
at økonomi er godt integrert i etatens strategi- og styringsprosesser.
Seksjonen skal støtte både den strategiske og operative beslutningsprosessen på
etatsnivå.

Hos oss får du en variert og spennende hverdag hvor du får bidra til utviklingen
innenfor området økonomi- og virksomhetsstyring. Som controller i
økonomiseksjonen vil du ha utstrakt kontakt med Skatteetatens ledelse,
divisjoner, avdelingens øvrige seksjoner og Finansdepartementet. Du vil
rapportere direkte til seksjonsleder.

Som ansatt i økonomiseksjonen hos oss får du mulighet til å jobbe med helheten i Skatteetaten, og i hovedsak vil arbeidet være å legge til rette for en
tidsriktig og veldrevet budsjetterings- og oppfølgingsprosess. Du skal sikre kvaliteten
i grunnlaget og legge til rette for at ledelsen kan ta gode beslutninger. I
tillegg er det aktuelt å gjennomføre utredninger og analyser innen fagområdet.

Er du en god samspiller og pådriver? Har du god forståelse for skatteetatens samfunnsoppdrag og erfaring fra arbeid med gevinstrealisering
og virksomhetsstyring?

Da er dette stillingen for deg!

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) fra kr 600 000 – kr 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De
første seks månedene regnes som prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på mastergrad nivå og primært innen økonomi. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • erfaring fra controllerarbeid i en stor og kompleks organisasjon
 • erfaring med ulike IT- verktøy og digitale arbeidsflater 
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk – kunne fremstille og formidle komplekse problemstillinger og informasjon til alle nivå i organisasjonen, inkludert toppledelsen
 • god kjennskap til statens økonomireglement, budsjett og styringsprosesser er en fordel

Personlige egenskaper

 • analytisk, nysgjerrig og læringsvillig
 • evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • initiativrik og strukturert
 • gode samarbeidsevner
 • selvstendig og med høy integritet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.11.2020

Arbeidssted: OSLO

Arbeidsgiver:
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 OSLO

Kontaktperson:
Cecilie Stadaas
Cecilie.Stadaas@skatteetaten.no
Tlf: 975 47 786

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler