Er du nytenkende/kreativ og har god forståelse av skatte- og avgiftsrett?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering
og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger.
Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i
takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi, nye forretningsmodeller og
skal gjennom sine analyser bidra til at divisjonen og etaten får gode
beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Dette arbeidet skal støttes
av analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder
(OSINT). Som jurist i Innsikt må du ha evne til raskt å sette seg inn i nye
områder som kan representere eventuelle utfordringer knyttet til regelverket og
mulig risiko for manglende etterlevelse av dette. Det er viktig i denne rollen
å strukturere og videreformidle informasjon effektivt og pedagogisk, slik at
dette gir gode beslutningsgrunnlag for etatens ressursbruk. Vi legger vekt på høy
gjennomførings- og leveranseevne.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale
helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil
videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som
seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av
kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • fordel med erfaring innen norsk bedriftsbeskatning, internasjonal skatt, merverdiavgift og/eller særavgift
 • fordel med erfaring fra å kvalitetssikre juridiske vurderinger
 • gode juridiske kvalifikasjoner og akademiske resultater blir vektlagt
 • meget god skriftlig framstillingsevne
 • fordel med relevant erfaring fra offentlig forvaltning eller næringslivet

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • er initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg kunnskap om ny teknologi
 • strategisk tankesett, se de store linjene
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å jobbe i team, men også selvstendig

Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amund Brusveen
Tlf: 970 74 239

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler