Er du nyutdannet fra PHS - ledig engasjement i spesialskattepatrulje

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.


Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte-[BLI1] , og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet.  Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner.  Seksjon 1 i avdeling Skattekriminalitet har sammen med seksjon 2 et landsdekkende ansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Spesialskattepatruljens formål er å være skatteetatens mest spesialiserte kunnskapsinnhentingsmiljø innenfor etatens etterretningsfunksjoner.Vi tilbyr

 • muligheten til å teste ut nye metoder
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), kr 435.100,-. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • nyutdannet fra Politihøgskolen

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert og evne til å tenke nytt
 • initiativrik
 • kan jobbe selvstendig
 • evne og vilje til å jobbe til uregelmessige tider og mye på kveld/natt         

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Anita Raappana
Tlf: 977 52 613

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler