Er du rå på kommunikasjon og har lyst til å lede enheten som leverer kommunikasjons- og multimediatjenester? Da trenger vi deg på laget!

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Hvem er du?

Vi ser for oss at du har solid kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring. Du er interessert i bruk av multimedia-virkemidler og ønsker å teste ut og bruke nye virkemidler i en fremtidsrettet kommunikasjon. Du har erfaring fra ledelse av kommunikasjonsfaglig miljø og evner å prioritere oppdrag og ressursinnsats. Som leder er du tydelig og evner å skape oppslutning og motivasjon om arbeidsoppgavene. For oss er det viktig at du er genuint interessert i å utvikle medarbeidere. Du er trygg, har faglig integritet og tyngde, og evner å skape tillitt hos folk rundt deg.

 

Hvem er vi?

Gruppen Kommunikasjon er nyopprettet og er en del av IT divisjonens Styringsstab. Gruppen skal levere kommunikasjonstjenester til IT direktør og hans ledergruppe, samt prioriterte multimedia tjenester til etaten. Gruppen har 9 medarbeidere med kompetanse innen kommunikasjonsrådgivning, tekst, foto, film, animasjoner og grafisk profilering.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 700 000 – kr 840 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning innen media / kommunikasjon på bachelornivå, ønskelig med master. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • operativ ledererfaring med resultatansvar og kunne vise til gode resultater
 • erfaring med å kommunisere på tvers av fagområder
 • evne til å sette seg inn i virksomhetens strategier og bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel i måloppnåelsen
 • erfaring fra å tilrettelegge og fasilitere møter og kommunisere budskap i f.eks. ledermøter og allmøter
 • flere års erfaring fra arbeid med internkommunikasjon og kommunikasjonsrådgivning i en større virksomhet 
 • evne til å se muligheter og interesse for de muligheter ny og fremtidsrettet teknologi gir 
 • god forståelse og interesse for å utvikle digitale løsninger, sosiale medier og arbeid med innholdsmarkedsføring
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å kombinere strategisk tenkning med operativ ledelse
 • strukturert
 • omstillingsdyktig og endringsorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marit Natvig
Tlf: 970 73 509

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler