Er du teknologiorientert arkitekt? Se her!I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Dette er en jobb for deg som ønsker å være med på store endringer og samtidig utvikle og videreutvikle egen kompetanse.

Så hvem er du?
Vi tenker at du liker å holde deg teknisk oppdatert, og du tar gjerne en liten programmeringsoppgave i ny og ne for å ha teknologien bokstavelig talt i fingrene. Men veldig mye mer.

Du bruker gjerne tid og energi på å sette deg inn i vår virksomhet og tjenestene vi skal utvikle og videreutvikle og deretter levere til det norske folk. Du tenker at det sikkert alltid finnes en bedre måte å jobbe på, og det er ingen grunn til å slå seg til ro med det bestående.

Vi streber, som alle andre, mot å være enda mer smidig, men en viss grad av planlegging må vi alltid ha. Du er gjerne med på å planlegge, estimere og prioritere oppgaver – også på overordnet porteføljenivå.

I vår prosess skal skatter og avgifter først fastsettes og beregnes. Deretter skal skatten innkreves (eventuelt tilbakebetales), både ved forskuddstrekk og ved endelig skatteoppgjør. Det er her du kommer inn i bildet.

Det skal skje mye det neste tiåret. Lang historie kort, men Skatteetaten har de siste årene fått overført mange oppgaver fra andre etater, og vi sitter nå med seks eldre systemer for innkreving. Her skal det digitaliseres og saneres.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181), fra kr 730 000 – kr 940 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig kvalifiserte søkere. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på masternivå (300 sp). Lang arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for utdanningskravet
 • omfattende erfaring med utforming og design av store IT-løsninger i komplekse virksomheter
 • kompetanse og erfaring innen arkitektur fra minst en av følgende:
  • store IT-løsninger
  • massiv prosessering, grid / in-memory computing, m.m.
  • tjenesteorientering, mikrotjeneste-arkitektur, m.m.
 • tidligere utviklererfaring og en del utviklerkompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • 1440 milliarder er mye penger. I og med at det blir din jobb å sørge for at teknikken funker også i fremtiden, så trives du med mye ansvar
 • du må like å planlegge ditt eget arbeid og du er god på selvledelse
 • både med småprat og det å snakke i store forsamlinger er noe som ligger for deg. Du kommuniserer klart og tydelig med sterke fagmiljøer
 • 1440 milliarder er (fremdeles) mye penger. Det er et stort apparat både av mennesker og systemer som må til for å få dette til å gå rundt. Det krever at du er temmelig strukturert
 • arbeidet på innkrevingsområdet vil pågå i mange år. Utholdenhet – det er deg!

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.06.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Are Vennerød
Tlf: 920 62 647

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler