Er du vår nye drivende prosesstøtte?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Til etterretningsseksjonen i avdeling Skattekriminalitet, søker vi en dyktig og engasjert prosessdriver/seniorrådgiver som i en selvstendig rolle kan gjennomføre og støtte utviklingsarbeid i seksjonen. Den som tilsettes vil bistå seksjonssjef i en selvstendig rolle. Stillingen vil inngå i et nettverk av medarbeidere med tilsvarende roller i avdelingen og divisjonen. Stillingen vil ha kontorsted i Tønsberg.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 800 000 avhengig av
kvalifikasjoner. De førsteseks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, minimum bachelor – helst masternivå
 • minst 2 års erfaring med forbedrings og prosessarbeid, og helst prosessledelse som er relevant for skatteetatens fagområder – skatt/avgift eller IT kunnskap om prosesser i statlige etater
 • erfaring med å jobbe strukturert og målrettet med prosesser og workshops fra a til å
 • gode digitale ferdigheter
 • interesse for praktisk bruk og utvikling av relevante digitale verktøy, herunder Sharepoint tillegges vekt
 • svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne             

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids og kommunikasjonsevner 
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • tenker helhetlig og strategisk
 • samfunnsengasjert relasjonsbygger
 • selvstendig og strukturert
 • personlig egnethet tillegges stor vekt         

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 31.01.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Schweigaardsgate 17
0191 Oslo

Kontaktperson:
Annicken Bjarøy Tollan
Tlf: 99426985

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler