Er du vår nye HR-direktør? Digital endringsreise - organisasjonsutvikling - viktig samfunnsoppdrag

Kartverket har et viktig samfunnsoppdrag og en sentral rolle i pågående digital transformasjon i offentlig og privat sektor. Vi søker en utviklingsorientert HR-direktør som skal være en viktig kraft i å realisere våre høye ambisjoner gjennom å ha fokus på å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere og være en pådriver i endringsprosesser.
HR-direktør vil ha personal- og resultatansvar for HR-avdelingen som består av ni ansatte med arbeidssted ved Kartverkets kontorer i Hønefoss og Stavanger. HR-avdelingen har ansvar for å utvikle Kartverkets arbeidsgiverpolitikk, utvikle rammeverk for strategisk kompetanse- og organisasjonsutvikling, HMS-arbeid, råd- og veiledning i ledelses- og personalspørsmål. I tillegg har avdelingen ansvar for prosesser, systemer og oppgaver innen personaladministrativt arbeid.
Kartverkets ledere må ha en helhetsforståelse for hvordan alle enheter og medarbeidere i samspill med hverandre arbeider for å realisere Kartverkets strategiske mål. HR-avdelingen støtter ledere uavhengig av lokasjon og fag, og har i tillegg ansvar for både ledergruppeutvikling og lederutvikling.
Vi søker etter deg som er glad i utfordringer, trigges av endringer, samt motiveres av å jobbe i team og med å utvikle ledere- og medarbeidere. Det forventes høy gjennomføringsevne og evne til å skape et dynamisk samarbeid med egne medarbeidere, ledere og arbeidstagerorganisasjoner basert på kompetanse og tillit.

HR-direktør rapporterer til direktør virksomhetsstyring, og er en del av ledergruppen til virksomhetsstyring. Arbeidssted vil være Hønefoss. Noe reising må påregnes.
Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, økonomi- og resultatansvar for avdelingen
 • Lede og videreutvikle egne medarbeidere for å sikre nødvendig kompetanseutvikling, effektiv arbeidsfordeling og leveranser med forventet kvalitet
 • Være en aktiv deltager i ledergruppen i virksomhetsstyring 
 • Støtte lederne ved å initiere og gjennomføre tiltak innen organisasjon-, arbeidsmiljø-, leder- og medarbeiderutvikling
 • Ledende, rådgivende og operativ rolle i utviklings- og endringsarbeid
 • Lede og gjennomføre informasjon-, drøfting- og forhandlinger med tillitsvalgte
 • Være en sentral pådriver for innføring av nye arbeidsformer og utvikling av kultur
 • Sparringspartner og støtte til kartverksledelsen på HR faglige temaer

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå - erfaring kan i særskilte tilfeller erstatte krav til utdanning
 • Minimum 3-års relevant ledererfaring
 • Erfaring med gjennomføring av organisasjons-, kompetanse- og lederutvikling i kunnskapsbedrifter
 • Må kunne vise til resultater fra ledelse av endringsprosesser
 • God forståelse av HR-relatert avtaleverk og erfaring fra partssamarbeid
 • Erfaring fra samspillet virksomhetsstrategi og HR-strategi
 • Må beherske norsk og engelsk - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og trygg leder med gode samarbeidsegenskaper
 • Du har god planleggings- og gjennomføringsevne
 • Du er utviklingsorientert og endringsdyktig
 • Du har gode kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsorientert og har en strategisk tilnærming
 • Du evner å motivere og engasjere både ledere og medarbeidere

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder.
 • Stillingen lønnes som avd. direktør, kode 1062, fra kr 800 000,- til 1 000 000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.  

Vi ser frem til å motta søknaden din.

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.
Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.
I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. 

Søknadsfrist: 14.06.2021

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Anita Horvei, direktør virksomhetsstyring
Tlf: 92635502

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler