Er du vår nye jurist innen innkreving i Bergen? 

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med å utvikle fremtidens innkrevingsløsninger? 

Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du muligheten til å være med å utvikle fremtidsrettet tjenester for våre brukere. Divisjon Innkreving trenger flere til å være med å forbedre våre tjenester.

De kommunale skatteoppkreverne ble overført til Skatteetaten fra 1. november 2020. I den forbindelse ble det opprettet en ny avdeling Skatt med ansvar for innkreving av skatter og avgifter.

Vi søker etter flere jurister til Søknad og prosessgruppen som bistår i innfordringen mot personlig skattytere og selvstendig næringsdrivende. Blant kravene som kreves inn er restskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Andre sentrale arbeidsoppgaver er å fatte vedtak i søknader om betalingsavtaler/ettergivelse, begjære arrest, begjære oppheving av gjeldsordninger samt anmelde brudd på skattebetalingsloven. Gruppen har også ansvaret for innkreving mot arbeidslivskriminalitetsaktører.
Søknad- og prosessgruppe i Bergen har i dag 9 ansatte, hvorav 7 jurister. Hos oss vil du bli en del av et sterkt fagmiljø med gode muligheter for kompetanseutvikling. 

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) /seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 530 000 – kr. 700.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

  Noe reisevirksomhet må påregnes 

     Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

 

Kvalifikasjoner

 • master i rettsvitenskap/Cand jur. Internasjonale grader må være NOKUT godkjent
 • behersker norsk godt muntlig og skriftlig
 • fordel med gode engelsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • fordel med erfaring fra klagesaksbehandling eller innkreving
 • fordel med god kompetanse i bruk av IT systemer

Personlige egenskaper

 • god kommunikasjonsevne og flink til å tilpasse budskapet til mottaker
 • evne til å raskt sett deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • du har gode samarbeidsevner, skape trivsel og bidrar gjerne med kunnskapsdeling
 • trives med å håndtere flere oppgaver samtidig med god kvalitet innenfor tidsfrister
 • Viser initiativ og er engasjert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Andreas Berge
Tlf: 90960094

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler