Er du vår nye jurist innen innkreving i Bjørnevatn?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens innkreving? Hos oss får du muligheten til å være med å utvikle fremtidsrettet tjenester for våre brukere. Divisjon Innkreving trenger flere til å være med å forbedre våre tjenester.

Avdeling Bidrag og tilbakebetaling (BT) har til oppgave å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalte ytelser for NAV i
inn- og utland. I forbindelse med innkrevingen har vi status som særnamsmann. Vi har behov for flere jurister. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet, som blant annet innbefatter arbeid med frivillig innkreving, tvangsinnkreving, anmeldelse og gjeldsordning.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhvertid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervju på video/Skype inntil videre.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413)/seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 530 000,- til kr 700 000,- avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Hvis du bor og jobber i Finnmark mer enn 12 mnd. sammenhengende kan du få slettet inntil 10% prosent av opprinnelig studielån pr. år ( maks kr 25 000,-), samt lavere skatt.

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Utenlands grad må være godkjent av NOKUT
 • nyutdannede kan søke. Godkjent masterutdanning må foreligge ved ansettelse
 • kunne vise til god juridisk vurderingsevne
 • god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • du tar i bruk nye og nødvendige digitale arbeidsverktøy 
 • fordel med erfaring fra offentlig eller privat saksbehandling. Krav om saksbehandlererfaring i stilling som seniorskattejurist

Personlige egenskaper

 • du er selvgående, jobber effektivt og systematisk
 • du arbeider godt selvstendig og i team
 • du har stor arbeidskapasitet med fokus på både kvalitet og mengde 
 • du strukturert og klarer å holde fokus i en travel arbeidsdag
 • du tar ansvar for egen læring og utvikling
 • du er fleksibel og takler endringer, og tar ansvar utover eget ansvarsområde

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 

Noe reisevirksomhet kan forekomme

VI tilbyr

 • mulighet for å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende arbeidsoppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • bevegelse i arbeidstiden (BIA)
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Bjørnevatn

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Grubeveien 4
9910 Bjørnevatn

Kontaktperson:
Lise Bøgeberg Mathisen
Tlf: 472 86 099

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler