Er du vår nye jurist innen innkreving i Mo i Rana?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon innkreving har det landsdekkende ansvaret for statlig innkreving og er Norges største statlige innkrevingsmiljø med rundt 1 200 årsverk. Divisjonen skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid og skal forvalte og utvikle den statlige innkrevingen.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vil du være med å utvikle fremtidens innkrevingsløsninger? 

Divisjon Innkreving utvikler Skatteetaten videre. Vil du være med å bidra i arbeidet med fremtidens
innkreving? Hos oss får du muligheten til å være med å utvikle fremtidsrettet
tjenester for våre brukere. Divisjon Innkreving trenger flere til å være med å
forbedre våre tjenester.

Vi har behov for flere jurister, som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med konkurs, lemping, gjeldsordning, frivillig innkreving og tvangsinnkreving. 

Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med våre verdier.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.  

Vi tilbyr

 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) /seniorskattejurist (kode 1501), fra kr. 530.000 – kr. 700.000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
   

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap / Cand.jur. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • nyutdannede oppfordres til å søke. Godkjent masterutdanning forutsettes ved ansettelse.  
 • fordel med erfaring fra klagesaksbehandling eller innkreving 

Personlige egenskaper

 • du kommuniserer godt med eksterne aktører og internt, både skriftlig og muntlig
 • du samarbeider svært godt både i team, internt i etaten og mot andre statlige virksomheter
 • evne til å dele kunnskap og erfaring med andre, samt utfordre etablert praksis
 • du har evne til å løfte blikket og se helhet, samtidig som du har øye for detaljer
 • du lærer raskt nye systemer, har god digital forståelse og benytter digitale plattformer 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving, Skatteetaten
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Anders Rønning
Tlf: 99036075

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler