Er du vår nye leder for spennende særskatteregimer?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 700 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vår nåværende leder for Rederigruppen er valgt inn på Stortinget. Vi søker derfor etter en ny underdirektør, med arbeidssted i Moss.

Rederigruppen har ansvar for oppfølging av rederibeskatningsordningen og NOKUS-beskatning (Norskkontrollerte selskaper i lavskattland) i tillegg til storbedriftskonsern.

Du vil i denne spennende stillingen lede 20 medarbeidere med høy kompetanse. Arbeidet organiseres for en stor del i tverrfaglige team med ansvar for helhetlig behandling av konsern.

Som leder av Rederigruppen blir du del av en ledergruppe og avdeling som er opptatt av en sterk delingskultur, kvalitet og høy bevissthet om vårt bidrag til Skatteetatens samfunnsoppdrag. Du får arbeide med samfunnsaktuelle saker og utfordrende oppgaver som også krever tett kontakt med skattedirektoratet og Finansdepartementet.  

Vi ser etter deg som trives med å lede faglig sterke medarbeidere med komplekse oppgaver. Du må evne å se den enkelte medarbeider og være opptatt av faglig utvikling på individ- og teamnivå, og du er god til å bygge relasjoner og legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Vi bruker mottoet Sammen skal vi! Er du den som sammen med oss vil sikre riktig skatt og merverdiavgift i Norges største konsern og få et særskilt ansvar for rederibeskatningen og NOKUS? Da håper vi du tar kontakt. 

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • fleksibilitet ift bruk av hjemmekontor, men med kontoret som hovedarbeidsplass

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr. 800 000 – 1 000 000, avhengig av kvalifikasjoner.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå. Det er allikevel ønskelig med embetseksamen/master i rettsvitenskap eller høyere utdanning på masternivå innen økonomi/revisjon. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.
 • det er fordel med ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsmiljøer  
 • det er en fordel med god kompetanse innen skatte- og skatteforvaltningsrett, samt erfaring fra fagområdet bedriftsbeskatning og merverdiavgift
 • god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å bygge gode relasjoner og team, og se viktigheten av et godt arbeidsmiljø
 • evne til raskt å sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • evne til å prioritere, tenke analytisk og være strategisk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.11.2021

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Avdeling Storbedrift - Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss

Kontaktperson:
Jofrid Trandem Myhre
Tlf: 41534250

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler