Er du vår nye prosjektleder i Klimapartnere i Trøndelag?

Klimapartnere i Trøndelag ble etablert i 2018 som et nettverk for grønn omstilling i næringsliv og offentlig virksomhet. Klimapartnere er i dag Norges største nettverk for privat-offentlig samarbeid på klimafeltet. Nettverket har som formål å redusere medlemsvirksomhetenes egne klimagassutslipp og å utvikle nye grønne forretningsmodeller. Trøndelag fylkeskommune drifter nettverket, men det finansieres av partnerne i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Vi søker deg som er engasjert i grønn verdiskaping, har talent og interesse for å lede målrettet nettverksarbeid og ser mulighetene i hva det grønne skiftet gir for Trøndelag i private og offentlige virksomheter. Som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag får du anledning til å bruke fagkunnskap og personlige egenskaper i det viktige arbeidet med å realisere overgangen til lavutslippssamfunnet.
Du kan lese mer om Klimapartnere på www.klimapartnere.no eller å ta kontakt med leder for Klimapartnere Trøndelag Arne Magne Galguften.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte nettverket Klimapartnere i Trøndelag, profilere nettverket og rekruttere nye partnere
 • Bidra til god delingspraksis mellom partnerne
 • Rapportere til styringsgruppen for Klimapartnere Trøndelag og til Trøndelag fylkeskommune
 • Følge opp det systematiske klimaarbeidet i virksomhetene i Klimapartnere, og slik bidra til reduserte utslipp og økt verdiskaping
 • Gi råd, igangsette og gjennomføre konkrete prosjekter sammen med Klimapartnere-virksomhetene
 • Synliggjøre og konkretisere muligheter i det grønne skiftet.
 • Promotere nettverkets medlemmer og satsinger, herunder å representere Klimapartnere utad i ulike sammenhenger
 • Samarbeide med andre aktører, både regionalt og nasjonalt, samt med andre Klimapartnere-nettverk og Norsk Klimastiftelse.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen samfunnsvitenskap, økonomi eller teknologifag.
 • Dokumentert erfaring med eller fagkunnskap om klimatiltak og -virkemidler, grønn verdiskaping og forretningsutvikling, eller miljøledelse tillegges vekt.
 • Det er en fordel at du har noe kunnskap om klimabudsjett
 • Ledererfaring, herunder fra prosjektledelse eller nettverksarbeid
 • Erfaring fra privat næringsliv og god kjennskap til offentlig virksomhet
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har stort engasjement for å løse klimautfordringene og for grønn verdiskaping
 • Du har gode strategiske evner og er målrettet og utviklingsorientert
 • Du bygger gode relasjoner, sprer entusiasme og får ulike parter til å jobbe for et felles mål
 • Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, med evne til å engasjere og motivere på ledernivå

Vi tilbyr

Et prosjektengasjement i to år, ut 2024.

Gode arbeidsvilkår og kunnskapsrike kollegaer!

Du blir ansatt i Trøndelag fylkeskommune med arbeidssted Steinkjer eller Trondheim. Du må påregne en god del reising uansett arbeidssted.

Kontaktinfo: Arne Magne Galguften, leder i Klimapartnere Trøndelag tlf.: 91595533 e-post: arne@gl-bygg.no eller Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder Trøndelag fylkeskommune tlf.: +47 40475058 e-post: vigla@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.
Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Søknadsfrist: 14.10.2022

Arbeidssted: Steinkjer, Trondheim

Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson:
Arne Magne Galguften, leder i Klimapartnere Trøndelag
arne@gl-bygg.no
Tlf: 91595533

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler