Er du vår nye rådgiver innenfor styring og økonomi?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter 2 seniorrådgivere innenfor styrings- og økonomifunksjonen i divisjonen.

Divisjon brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten og har en omfattende endringsagenda. For å hjelpe oss til å realisere denne, søker vi etter deg som ønsker å være en del av et hektisk og dynamisk styringsmiljø i Bergen. Vi har nå ledig to faste stillinger.

De to stillingene er plassert i styringsstaben, styrings- og økonomigruppen som har 17 medarbeidere. Gruppen har divisjonsansvar for mål- og resultatstyring, økonomistyring, produktivitetsmåling, gevinstrealiseringsarbeid og virkningsanalyser, kvalitets- og avvikssystem, internkontroll, sikkerhet, beredskap og lederstøtte. Styringsstaben har også en egen strategi og utviklingsgruppe og hele styringsstaben arbeider sammen om en rekke større oppgaver som krever helhetsblikk. Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du gjennom å bruke styring som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål. Stillingene rapporterer til leder for gruppen styring og økonomi.

Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med svært kompetente og dyktige medarbeidere med et viktig samfunnsoppdrag
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) / seniorrådgiver (kode 1364) med lønn fra kr 450 000 – 700 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre. 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere utdanning på masternivå innenfor økonomi eller administrative fag. Fullført bachelorgrad samt lengre relevant erfaring kan i særlige tilfeller erstatte kravet om utdanning på mastergradsnivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
 • Det er ønskelig med bakgrunn i utdanning og/eller erfaring med håndtering av store datamengder og analyser av store og komplekse datasett.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra stillingens arbeidsoppgaver men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Det er ønskelig med erfaring fra utrednings- og analysearbeid innenfor fagområdet.
 • Det vil være fordel med kjennskap til skatte- og avgiftsområdet.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er utviklingsorientert, har evne til å tenke nytt og være kreativ.
 • Du har analytiske egenskaper.
 • Du har evne til å levere raskt med god kvalitet.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.06.2021

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Ørjan Hauge
Tlf: 924 36 716

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler