Er du vår nye sikkerhets- og beredskapsrådgiver?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2600 årsverk og er etatens største enhet.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi søker etter seniorrådgiver innenfor avvik, personvern, sikkerhet og beredskap.

Divisjon Brukerdialog er den største divisjonen i Skatteetaten og har en omfattende
endringsagenda. For å hjelpe oss til å realisere denne, søker vi nå etter deg som ønsker å være en del av et
hektisk og dynamisk styringsmiljø i Bergen. Vi har nå ledig en fast stilling samt ett ettårsvikariat.

Styringsstaben består av to grupper for henholdsvis Styring og økonomi og Strategi og
utvikling. Styring og økonomi er en viktig del av divisjonens styringsstab, som
består av totalt 22 medarbeidere. Gruppen har et divisjonsansvar for blant annet mål- og resultatstyring, økonomi, kvalitetssystemet,
internkontroll, sikkerhet- og beredskap og lederstøtte. Som en sentral del av vårt styringsmiljø, skal du
gjennom å bruke styring som virkemiddel, bidra til at divisjonen og etaten når sine strategiske mål.
Stillingen rapporterer til leder for gruppen Styring og økonomi.

Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende
og nytenkende.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode1364) med lønn fra kr 535 000 – 700 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.   

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere utdanning på masternivå innenfor sikkerhet eller administrative fag. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra stillingens arbeidsoppgaver.
 • Det er ønskelig med erfaring fra utrednings- og analysearbeid, herunder evne til å gjennomføre evalueringer, kartlegginger og overordnede analyser innenfor fagområdet.
 • Det vil være fordel med kjennskap til skatte- og avgiftsområdet.        

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig med høy arbeidskapasitet og leveranseevne.
 • Du er utviklingsorientert, har evne til å tenke nytt og være kreativ.
 • Du er strukturert og tar ansvar utover eget ansvarsområde.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har analytiske egenskaper.         

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Jon Eriksen
Tlf: 916 67 973

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler