Er du vår nye strategiske lederstøtte (Executive Assistant)?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi søker etter en dyktig og erfaren strategisk lederstøtte.

I Skatteetaten har vi som ambisjon å møte næringsliv og innbyggere på en slik måte at det blir enklere å gjøre det rette, og vanskeligere å gjøre feil. Vi arbeider målrettet for en enda bedre helhetlig dialog med bruker og innfører flere store system som skal øke kvaliteten og effektivisere driften og søker nå etter deg som ønsker å bidra til dette gjennom strategisk lederstøtte.

Stillingen er lokalisert i styringsstaben i divisjon brukerdialog, som er den største divisjonen i Skatteetaten og som står midt i en omfattende endringsreise.
Styringsstaben består av to grupper for henholdsvis strategi og utvikling samt styring og økonomi. Vi har behov for en strategisk lederstøtte som skal jobbe i team tett sammen med divisjonsdirektør og stabssjef styringsstab. Du vil være en viktig bidragsyter i divisjonens ledergruppe og deltaker i styringsstabens ledergruppe.

Vi ser etter personlige egenskaper som selvstendighet, samarbeidsevne, strukturert og med et helhetlig strategisk blikk. Som en sentral del av vårt strategiske styringsmiljø, skal du bidra til at divisjonen og etaten når sine mål og ambisjoner. Stillingene rapporterer til stabssjef Styringsstab.
Vi ønsker at du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med svært kompetente og dyktige medarbeidere med et viktig samfunnsoppdrag
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid, samt mulighet til trening i arbeidstiden.
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.
 
Du blir ansatt som seniorrådgiver (kode 1364), med en årslønn mellom 650 000 og 800 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn enn dette. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Søknaden

Vi ber deg om en kort søknad og CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen. Vitnemål/karakterutskrifter, CV ev. Nokut-godkjenning og attester, må lastes opp som vedlegg for at du skal bli vurdert for stillingen. Vi ser frem til å høre fra deg!

Verdt å merke seg før du søker

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.  

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere utdanning på masternivå innenfor økonomi, administrative, strategiske fag eller lignende. Fullført bachelorgrad samt lengre relevant erfaring kan i særlige tilfeller erstatte kravet om utdanning på mastergradsnivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Det er et krav at du har høy kompetanse innen bruk av digitale verktøy.
 • Erfaring fra virksomhetsstyring og eller strategiområdet.
 • Fordel med kjennskap til skatte- og avgiftsområdet.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til selvstendig arbeid og måloppnåelse
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og med evne til å skape merverdi i samhandling med andre.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter – muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne på norsk.
 • Evne til å jobbe strukturert og løsningsorientert
 • Ha et helhetlig strategisk blikk

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.04.2023

Arbeidssted: Bergen

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Kontaktperson:
Karl Petter Haugen
Tlf: 488 81 845

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler