Er du vår nye tekniker innen cybersikkerhet?

Vi søker en systematisk og sikkerhetsbevisst person til vår nyopprettede stilling som tekniker innen cybersikkerhet, for å installere, automatisere og vedlikeholde våre tekniske sikkerhetsverktøy.
Stillingen er plassert i arkitektur- og sikkerhetsavdelingen i IT, en avdeling med formål om å være premissgiver for arkitektur- og informasjonssikkerhetsarbeidet i Kartverket. Avdelingens leveranseområder er systemarkitektur med kobling mot virksomhetsarkitekturen, informasjons- og cybersikkerhet, standardisering av arkitekturer og geografisk informasjonsarbeid, IT-relaterte rammeverk og funksjoner, samt sentrale styringsverktøy og administrative IT-funksjoner.
 Du kan gjerne være nyutdannet, men om du har erfaring innen cybersikkerhetsarbeid er det en fordel. Uansett har du kunnskap om anvendte teknologier og verktøy innen cybersikkerhet, og behersker installasjon, vedlikehold og optimaliseringer av slike verktøy. Videre er du en praktiker som liker å "snuse og grave", samt å automatisere sikkerhetsoperasjoner, rutiner og verktøy. Du er en typisk lagspiller, som hele tiden bidrar til å gjøre hele laget bedre gjennom din positive og løsningsorienterte fremtoning. Når du i tillegg har god sikkerhetsforståelse fra et helhetlig risikobasert forretningsperspektiv, er det nettopp deg vi er på utkikk etter.
Dersom det inntreffer en sikkerhetshendelse, kan du også bidra aktivt med din systematiske, analytiske og effektive tilnærming slik at vi sammen håndterer den på profesjonelt vis.
Søkere må kunne sikkerhetsklareres for å tiltre stillingen. Arbeidssted er Ringerike, Oslo eller Stavanger med muligheter for å arbeide noe hjemmefra.

Arbeidsoppgaver

 • Oppsett, konfigurasjon, optimalisering, automatisering og vedlikehold av sikkerhetsrelaterte verktøy for logginnsamling, endepunktsdeteksjon (EDR), sårbarhetsanalyser, trusselanalyser m.m
 • Delta i planlegging  av responsplaner, hendelseshåndtering, sikkerhetsanalyser og forbedring av metodikk, verktøy, m.m
 • Gjennomføring av analyser og proaktive søk etter trusler   
 • Drift og vedlikehold av sentralisert loggløsning
 • Sikkerhetsarbeid er dynamisk av natur, og endringer i arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning innen IT drift, utvikling og/eller IT-sikkerhet fra høyskole/universitet, minimum bachelornivå. Masternivå med relevante fag innen IT-sikkerhet, drift eller utvikling, e.l. er ønskelig. Minimum 5 års relevant erfaring med informasjonssikkerhet og/eller applikasjons/ infrastrukturdrift kan kompensere for manglende formell utdannelse. Nyutdannede kan også være aktuelle.
 • Noe erfaring med applikasjonsdrift eller infrastrukturdrift
 • Forståelse for konsepter, prinsipper og beste praksis innen utvikling, drift og sikkerhet
 • Kjennskap til metoder og teknikker som benyttes for å utnytte sårbarheter, f.eks MITRE ATT&CK
 • Erfaring fra bruk av vanlige script/programmerings-språk
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring med IT og/eller sikkerhet
 • Erfaring med relevante sikkerhetsverktøy for logginnsamling/analyse, sårbarhetsanalyse, trusselanalyser, som f.eks ELK, CarbonBlack, Tenable, MS Defender, eller andre kjente verktøy
 • Overordnet kunnskap om sikkerhetsprodukter og tjenester innen hele verdikjeden av IT 
 • Erfaring/kompetanse innen orkestrering og automatisering av sikkerhetstjenester og verktøy
 • Erfaring med mer avansert scripting og/eller programmering i vanlige språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og formuleringsevne
 • God evne og vilje til å dele kompetanse og erfaring
 • God evne til å levere til fastsatt tid
 • Er systematisk, analytisk og strukturert i oppgaveløsningen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et stort og fremtidsrettet IT-miljø
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør 520.000 – 680.000. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.   
Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Søknadsfrist: 16.08.2021

Arbeidssted: Hønefoss, Stavanger, Oslo

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Knut Sælid, avdelingsdirektør IT arkitektur og sikkerhet
Tlf: 45458531

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler