Er du vår nye Testansvarlige?

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Liker du å samarbeide tett med utviklere og fagressurser for å levere løsninger med god kvalitet? Har du teknisk kompetanse og interesse for test, testmetode og testteknikker?

Vi trenger en ny testansvarlig til Skatteoppgjørsteamet. Hos oss får du jobbe med løsninger som du og de fleste i Norge allerede har en del kjennskap til. Vi leverer skatteoppgjørssystemer til alle som betaler skatt i Norge! I tett samarbeid med utviklerne skal du sørge for at vi har gode automatiske tester og sammen med våre fagressurser sikre at vi leverer systemer som ivaretar det skattefaglige regelverket.

Vi jobber smidig i henhold til etatens metodeverk og har hyppige leveranser. Vi er derfor avhengig av effektive testprosesser og høy grad av testautomatising.

Hva vil det si å være testansvarlig hos oss?
Som testansvarlig hos oss er du testleder i et eller flere utviklingsteam. Din hovedoppgave blir å være en prosessdriver som tilrettelegger for en god og effektiv testprosess, og sikrer at hele teamet bidrar i testarbeidet. I testprosessen er våre automatiserte tester viktige for at vi skal kunne levere produksjonsklar kode raskt og med høy kvalitet. Du får en viktig rolle med å spesifisere behov for testmiljø og testdata, blant annet sørge for at utviklings- og testprosessen skjer på syntetiske og/eller anonymiserte testdata. Ansvaret forutsetter godt samarbeid innad i teamet så vel som med andre team i vår IT avdeling. Vi må hele tiden sørge for at vi har gode nok prosesser som ivaretar alle våre testbehov. Bistand i gjennomføring av tekniske tester vil også være nødvendig. Som testansvarlig er det viktig at du har pågangsmot, og har sterk testfaglig og teknisk kompetanse, og at du har erfaring med å jobbe i tverrfaglige team. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Supert om du kan laste opp vitnemål/karakterutskrifter og attester til den elektroniske søknaden, men dette kan også gjøres i ettertid.

Du blir ansatt som seniorrådgiver/senioringeniør med en brutto årslønn mellom kr 630.000 – 860.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Om gruppa
Vi er en gruppe med 30 dyktige og hyggelige folk som leverer på skatteberegning og skatteoppgjør. Vi jobber tett med forretningssiden, de andre teamene i skatteprosessen, og andre eksterne team.

Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT eller annen relevant utdanning
 • relevant erfaring innenfor test eller utvikling av applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • testfaglig kompetanse, gjerne en eller flere testsertifiseringer
 • erfaring og kompetanse på testautomatisering og testledelse, samt forbedring av disse
 • erfaring med planlegging og etablering av funksjonelle og ikke-funksjonelle tester
 • god teknisk forståelse, gjerne med bakgrunn som utvikler
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel med kompetanse innenfor flere av disse områdene:

 • relevant erfaring fra smidige systemutviklingsprosjekter
 • relevant erfaring med test av integrasjoner i komplekse systemlandskap
 • erfaring med testkoordinering av leveranser fra ulike utviklingsteam
 • erfaring med Confluence, Jira, Git, XML, JSON-dokumenter
 • erfaring med test av ikke-funksjonelle krav
 • erfaring med verktøy som Cucumber, Postman og WireMock og verktøy for test av grafiske grensesnitt (f eks Selenium, Playwright)

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å ta ansvar, være en pådriver og prosessdriver

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.04.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Dahl
Anne.Dahl@skatteetaten.no
Tlf: 41 47 71 47

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler