Er du vår nye testleder på samfunnskritiske avgiftssystemer?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du testfaglig og teknisk kompetanse, ståpåvilje og ønsker å utvikle våre
løsninger videre? 
So
m testleder vil du ha et samlet ansvar for test i seksjonen og koordinere testaktiviteter på tvers av team. Gjennom samhandling med andre seksjoner, avdelinger og eksterne aktører, vil du sikre at testing gjennom hele verdikjeden ivaretas.

Du vil ha tett dialog med testfaglige ressurspersoner som blant annet forvalter Skatteetatens teststrategi, og få støtte fra Testsenteret som leverer tjenester innen testautomatisering og testdatagenerering til alle Skatteetatens moderniserte applikasjoner.

Seksjon Fastsetting Avgift har ansvar for forvaltning og videreutvikling av systemer for Refusjoner, Merverdiavgift, Særavgifter og Motorvognavgifter. Systemene vi har ansvar for bidrar til en stor del av statens inntekter, men også til publikumsløsninger. Våre systemer inngår i verdikjeden fra fastsettelse til innkreving, og samspiller også med eksterne samarbeidspartnere.

Du må regne med noe reisevirksomhet fordi teamene som har ansvar for deler av prosessen er lokalisert både i Grimstad og Oslo.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til søknaden.     

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181), fra kr 700 000 til kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen IT eller annen relevant fagområde
 • relevant erfaring innenfor test eller utvikling av Javabaserte applikasjoner og tjenester kan kompensere for kravet om høyere utdanning
 • tilstrekkelig teknisk innsikt til å kunne spesifisere behov for testmiljøer
 • erfaring med bruk av anonymiserte/syntetiske testdata
 • erfaring med testkoordinering hvor mange eksterne grensesnitt og interessenter inngår
 • erfaring fra planlegging av både funksjonelle og ikke-funksjonelle tester, automatiserte og manuelle tester
 • erfaring med teststrategi for integrasjonsprosjekter i en javabasert mikroservice arkitektur er ønskelig

Personlige egenskaper

 • god kommunikasjonsevne
 • evne til å samarbeide og finne fram til de gode løsningene gjennom dialog med andre
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å ta ansvar og være prosessdriver

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.10.2021

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Helge Bendixen
Tlf: 913 87 147

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler