Erfaren HR-rådgiver søkes til fagområdene kompetanse og rekruttering

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

HR-staben i divisjon Informasjonsforvaltning har ansvar for at divisjonen har riktig kompetanse på kort og lang sikt, og for at vi har en kultur med
endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål. Vi bidrar til utvikling og gjennomføring av strategiske og operative HR-tiltak i tråd med virksomhetsstrategien.

Vi er seks HR-rådgivere, som dekker hele HR-området for divisjonen. Da en våre rådgivere har fått nye muligheter internt søker vi en ny kompetent
og dyktig kollega.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 550 000 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes
som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • relevant erfaring fra strategisk eller operativt kompetansearbeid
 • erfaring fra rådgivning til ledere for å sikre rekrutteringsfaglig kvalitet i leveransene
 • fordel med erfaring fra testverktøy og intervju
 • fordel med erfaring fra større virksomheter

Personlige egenskaper

 • tar initiativ og har solid gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • selvstendig og strukturert
 • tar ansvar utover eget arbeidsområdet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 03.11.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Line Svanstrøm
Tlf: 408 08 616

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler