Erfaren prosjektleder innen endringsledelse og innføring

Skatteetaten er i gang med en omfattende fornyelse og modernisering av kjernesystemene, og vil de kommende år gjennomføre en rekke større prosjekter. Moderniseringen skal bidra til at Skatteetaten kan tilby bedre brukervennlige tjenester til landets borgere og en mer effektiv og helhetlig utførelse av arbeidsoppgavene i etaten.

Skatteetatens prosjekter bygger løsninger som berører hver innbygger, hver bedrift og hver organisasjon i Norge. Har du riktig kompetanse og lyst til å jobbe med denne type samfunnsviktige oppgaver, da ønsker vi en søknad fra deg.

Prosjektmiljøet i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) har en bredt sammensatt kompetanse- og erfaringsprofil og anerkjente tunge fagmiljøer. Våre ansatte får muligheten til å jobbe med noen av markedets mest spennende oppgaver. Seksjonen består i dag av over 100 høyt kompetente personer. I gruppen Innføring er vi 16 medarbeidere som jobber med endringsledelse og innføring i Grimstad og Oslo.

Stillingen gir svært gode muligheter for å jobbe med spennende og varierte oppgaver i krysningsfeltet mellom brukere, organisasjon, IT og jus av samfunnsmessig betydning.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113), fra kr 700 000 – 815 800 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på mastergradsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
flere års relevant erfaring fra store organisasjoner
gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
erfaring fra å lede innføringsaktiviteter
utdannelse, kurs eller sertifisering innen endringsledelse er en fordel
evne til å sette deg inn i kompliserte fagområder og se behov på tvers av ulike interessenter er en fordel
det er en fordel med erfaring med innføring av nye IT-løsninger

Personlige egenskaper

en god relasjonsbygger, som kan bygge tillit hos mennesker fra ulike miljøer og nivåer
fleksibel - arbeide i et stort smidig prosjekt hvor planer endrer seg
gode samarbeidsegenskaper og fungerer godt i team
jobber selvstendig og tar initiativ. Arbeider strukturert og i henhold til planer og frister
løsningsorientert tilnærming

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Elin Bekkelund
Tlf: (+47) 934 80 625

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler