Erfaren rekrutterer? Vi ønsker å styrke rekrutteringsteamet vårt!I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe  tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Er du faglig dyktig, engasjert og har lyst på en utfordring i et innovativt IT-miljø? Vi kan tilby en spennende stilling med stort fokus på rekrutteringsfaget gjennom nytenkning, utvikling og operativt arbeid.

Vi har ofte mange parallelle rekrutteringsprosesser og vi ønsker å opprettholde fokus på utviklingsområder uten at leveranseevnen synker. Rekruttering til virksomheten vil alltid prioriteres, men vi er opptatt av kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling av våre verktøy og tjenester for å levere over tid. Vi har derfor et behov for å styrke vår kapasitet med fokus på gode jobbanalyser, bistand under intervju/testing og strategisk arbeid med rekruttering på virksomhetsnivå. Du vil sammen med teamet være avgjørende for at vi tenker nytt og løfter blikket til et strategisk nivå.

I Skatteetaten har vi et av Norges største og ledende IT-miljøer, og er en av landets mest attraktive IT-arbeidsplasser. Divisjon IT har en kultur med endringskraft hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål, og HR er en viktig komponent for at virksomheten skal nå sine mål. Vi på rekruttering bidrar til det målet ved å jobbe for riktig kompetanse og kapasitet i fremtiden. IT står i en transformasjonsprosess hvor kompetanse/kapasitet er en kritisk suksessfaktor for å kunne modernisere IKT-porteføljen, utvikle bedre tjenester for skatteytere og etatens brukere, samt effektivisere internt i etaten.

Stillingen inngår i gruppen HR og lederstøtte i Styringsstaben i divisjon IT. Styringsstaben har ansvar for HR, helhetlig økonomi-, virksomhetsstyring, og virksomhetsutvikling av divisjonen IT, herunder også kvalitet. Staben har ansvar for å støtte IT-direktør og dennes ledelse i helhetlig og effektiv styring av IT.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 - 700.000, avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på bachelornivå innen f.eks. HR, psykologi eller ledelse. Ønskelig med masternivå
 • flere års relevant erfaring innen rekruttering
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • erfaring med testverktøy (testsertifisert)
 • fordel med sertifisering innen Rekrutteringspersonell - DNV GL
 • fordel med erfaring fra rekruttering innen IT
 • fordel med erfaring fra arbeidsgiverprofilering og omdømmebygging
 • ønskelig med kjennskap til offentlig regelverk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • strukturert arbeidstilnærming
 • fremtidsrettet og tar initiativ
 • evne til å tenke helhetlig, også på et overordnet nivå
 • evne til å håndtere flere saker samtidig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
IT, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Trine Skjager
Tlf: 412 11 151

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler